Hasselt

Kenmerken

Grootte: 32,8 hectare
Aankoopdatum: 15 juni 2022

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Na meer dan 24 jaar biologisch boeren, is bij biologisch melkveehouder en fervent weidevogelaar Freddie Aalberts de wens ontstaan om binnen een paar jaar te stoppen met het bedrijf en te genieten van een welverdiend pensioen.

Om er zeker van te zijn dat hun levenswerk voortgezet wordt en in goede handen is, hebben Freddie en zijn vrouw Erna contact gezocht met Land van Ons.

Land van Ons is samen met hen op zoek gegaan naar een opvolger. Doordat wij eigenaar van de grond blijven, is het voor een opvolger makkelijker om de biologische bedrijfsvoering in stand te houden.

Onze boer

Boeren Hasselt - allen

In samenwerking met Land van Ons zijn enthousiaste opvolgers gevonden, Robert en Klarieke Kuiper. Robert is al van jongs aan gegrepen door het boerenleven, hij hielp als kind zijn opa op diens melkveebedrijf. Op de hogere landbouwschool verdiepte hij zich in de biologische veehouderij en zag dat dit veel op kan leveren.

Robert neemt in 2023 het roer over van Freddie. Dit geeft Freddie de kans om zich langzaamaan meer te richten op zijn grote passie, het weidevogelbeheer.

Teelt

Hoeve de Roebol is een biologisch melkveebedrijf met zo’n 85 koeien. De melk wordt door de coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt tot kaas. Het vlees wordt deels direct aan de consument verkocht, iets wat mogelijk nog verder ontwikkeld gaat worden. Voor de fokkerij wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische stieren die een goede variant eiwit vererven (A2/A2 bèta caseïne).

Met veel broedende weidevogels, wilde kievitsbloemen en blauwgraslanden is de Mastenbroekpolder een oase van biodiversiteit in het landelijk gebied. Op de weilanden van de hoeve broeden kievit, wulp, tureluur en grutto en ook ganzen zijn in groten getale vooral buitendijks aanwezig. Volgens Wikipedia komt ook de grote modderkruiper voor in dit gebied, een vissoort die op de rode lijst staat. De percelen vormen daarom de ideale buffer tussen intensieve landbouw en het natuurgebied. 

Perceelteam

Meer informatie volgt z.s.m. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Gert Jan van den Born
E-mailadres: hasselt@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Hasselt op sociale media!

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Hasselt