Wassenaar

Kenmerken

Grootte: 6,9 hectare
Aankoopdatum: 29 juni 2022

Achtergrondinformatie aankoop

Type: kleinschalige teelt van biologische kruiden, groente, fruit en planten in combinatie met voedselbos

Waar we aan werken

De overdracht van het perceel gebeurt in drie stappen. Het oude bollenperceel, het kwekerijgedeelte en de loods zijn inmiddels in eigendom. Voorjaar 2024 volgt tenslotte het woonhuis. Omdat Land van Ons inzet op verbeteren van biodiversiteit en  landschapsherstel en niet op bezit van vastgoed, komt direct daarna het woonhuis in de verkoop. Belangstellenden kunnen zich melden bij de perceelcoördinator.

Op het perceel zijn de contouren van de toekomstige bestemming zichtbaar. Teeltbedden, hagen, een bloemenakker en een voedselbos ontstaan. Flauwe oevers van een sloot en een waterpoel volgen. Een landschapsarchitect begeleidt ons bij deze ontwikkelingen. Deze stappen zetten we in afstemming met onze boer, de buren, gemeente, provincie en deskundigen op gebied van biodiversiteit.

Na de nulmetingen houden we de biodiversiteit goed in de gaten. We tellen de insecten, vogels, wormen, planten en waterleven nauwgezet. Daarbij kunnen we overigens goed deskundige hulp gebruiken, met name voor planten en wormen. Meld je ook hiervoor bij de perceelcoördinator.

Bij al onze activiteiten werken we intensief samen met vrijwilligers. Op maandag en donderdag werkt onder begeleiding van boer Erwin een groep mensen op het land. Op de website van de WIJdehorst kun je je hiervoor opgeven. Ook hebben we goede contacten met scholen uit de buurt om jonge mensen aan ons perceel te binden.

Onze boer

Boer Erwin Wassenaar Land van Ons

Erwin de Jong pacht ons perceel. Hij studeerde aan de hotelschool en was relatiebeheerder in de IT. Hij maakte een carrièreswitch en volgde een opleiding permacultuur. Deze kennis bracht hij enkele jaren in praktijk op een zelfoogsttuin in Noordwijk. Die ervaring neemt hij mee naar Wassenaar. Boer Erwin teelt groenten, bloemen, kruiden, fruit en legt een voedselbos aan. En tegelijkertijd vergroot hij de biodiversiteit en verfraait hij het landschap. Hij beseft dat hij dat niet alleen kan. Hij doet dat graag in gemeenschap met de vele vrijwilligers. Pachter en vrijwilligers laten zo samen zien dat teelt lokaal, seizoensgebonden en duurzaam kan. En tegen een eerlijke beloning van de boer.

Teelt

Op het oude bollenperceel staan inmiddels 5000 biologische fruitstruiken. Deze komen van het oude kwekerijgedeelte. De voormalige pachter droeg deze onder gunstige voorwaarden aan ons over. Op de rest van het bollenland ontstaat een bloemenakker. Een sloot met flauwe oever zal deze akker doorsnijden. Land en waterleven gaan dan makkelijker in elkaar over.

Op de oude kwekerij verwijderden we samen met veel vrijwilligers struiken op pot en worteldoek. Hier verschijnt het voedselbos, liggen de teeltbedden en krijgt de waterpoel een plek. We bereiden ons voor op de teelt van kruiden, bloemen en groenten. Om de bodem te versterken zullen ook stukken rust krijgen. Daar zal een groenbemester structuur geven aan de grond en bloemen voor de insecten. Voor de afzet van onze oogst zoeken we contact met diverse afzetkanalen. Denk bijvoorbeeld aan de korte keten van Land van Ons en de Haagse voedselcoöperatie Lekker Nassuh.

Perceelteam

v.l.n.r.: Ronald ter Schegget, Eddo Velders, Sabine Velders, Ria Zonneveld, Oswald Lagendijk, Jan Peters

In november 2022 is het zo ver: het perceelteam voor perceel Wassenaar is een feit!

Oswald Lagendijk is planoloog en maakt foto’s. Sabine Velders draagt kennis over biodynamische landbouw en waakt over de biodiversiteit. Bert Boshoven (niet op de foto) coördineert het perceelteam. Jan Peters maakt foto’s. Eddo Velders verzorgt de communicatie. Hij schrijft voor lokale kranten en verzorgt de berichten op sociale media. Ronald is de nieuwste toevoeging aan het perceelteam. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Bert Boshoven
E-mailadres: wassenaar@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Wassenaar op sociale media!

Gerelateerde berichten