Wassenaar

Kenmerken

Grootte: 6,9 hectare
Aankoopdatum: 29 juni 2022

Achtergrondinformatie aankoop

Type: bollenteelt en kwekerij biologische vaste planten op zand/geestgrond

Waar we aan werken

De overdracht van het eerste deel van het perceel vond plaats op 29 juni 2022: een prachtige, zonovergoten dag. In 2023 wordt ook het eigendom van het kwekerijgedeelte van het perceel (3,6 ha) en van de loods overgedragen. In 2024 volgt dan tenslotte het woonhuis.

In juli tot en met oktober 2022 is het bollenperceel ingezaaid met een rustgewas, en wordt er een perceelteam samengesteld. Ook wordt er gezocht naar een nieuwe pachter. En zoals bij elk nieuw perceel staan bodemanalyse en nulmetingen van aanwezige flora en fauna als eerste activiteiten op de planning.

Sorghum bloeiend vlas groenbemester Wassenaar
De ingezaaide groenbemesters op perceel Wassenaar

Onze boer

Erwin de Jong en Marlijn Nauta

Het perceel in Wassenaar wordt gepacht door Erwin de Jong en Marlijn Nauta. Erwin en Marlijn maakten beiden een carrièreswitch, Marlijn deed de biologisch-dynamische landbouwopleiding aan de Warmonderhof, Erwin een opleiding permacultuur. Met deze kennis begonnen ze een zelfoogsttuin in Noordwijk, waar mensen zelf hun groenten en kruiden komen oogsten. Ze hebben soortgelijke ideeën voor het perceel in Wassenaar, maar denken ook aan een bloementuin en wellicht een voedselbos. Erwin en Marlijn willen in elk geval hard aan het werk met het vergroten van de biodiversiteit op het perceel, wat door de jarenlange bollenteelt hard nodig is. Verder vinden ze het erg belangrijk om omwonenden te betrekken bij hun activiteiten, om te laten zien dat de teelt van groenten en fruit ook lokaal, seizoensgebonden en duurzaam kan.

Teelt

In juli 2022 wordt op het bollenperceel van 2,9 ha een groenbemester gezaaid om de bodem te verbeteren, insecten wat bloeiends te bieden, en te voorkomen dat onkruid te welig gaat tieren en het stof van het land de sloten inwaait. De grond krijgt twee of drie jaar rust, en de SKAL-certificering wordt aangevraagd.

Wat er daarna komt valt nog te bezien. Een idee wat de revue heeft gepasseerd is biologische bollenteelt. Voor het kwekerij-gedeelte zijn de plannen ook nog niet concreet, een van de ideeën daarvoor is om er een stadstuinderij ofwel CSA (Community Supported Agriculture) te starten. Suggesties zijn welkom!

Perceelteam

v.l.n.r.: Ronald ter Schegget, Eddo Velders, Sabine Velders, Ria Zonneveld, Oswald Lagendijk, Jan Peters

In november 2022 is het zo ver: het perceelteam voor perceel Wassenaar is een feit!

Oswald Lagendijk is planoloog en maakt foto’s. Sabine Velders draagt kennis over biodynamische landbouw en waakt over de biodiversiteit. Ria Zonneveld coördineert het perceelteam. Jan Peters maakt foto’s. Eddo Velders verzorgt de communicatie. Hij schrijft voor lokale kranten en verzorgt de berichten op sociale media. Ronald is de nieuwste toevoeging aan het perceelteam. 

Locatie

Contact

Kwartiermaker: Ria Zonneveld
E-mailadres: wassenaar@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Wassenaar op sociale media!

Gerelateerde berichten