Doe mee als bedrijf

Maak je medewerkers of relaties mede-eigenaar van boerenland

Hoewel Land van Ons een burgercoöperatie is, zijn er zeker mogelijkheden om als organisatie mee te doen! Door mee te doen laat je als bedrijf zien dat je mee werkt om de Nederlandse biodiversiteit en ons landschap te helpen herstellen en de stikstofproblematiek op te lossen. Thema’s waar ieder bedrijf mee wordt geconfronteerd.

Verras je werknemers of relaties met m2 grond van Land van Ons!

Een waardevol, duurzaam (relatie)geschenk geven met een mooi verhaal? Kies per werknemer of relatie voor een van de drie opties:

  • € 40,- (€ 26,- voor een tweejarig lidmaatschap + basisbedrag aan grond)
  • € 50,- (€ 26,- voor een tweejarig lidmaatschap + € 24,- voor grondaankoop)
  • € 75,- (€ 26,- voor een tweejarig lidmaatschap + € 49,- voor grondaankoop).

Je kunt natuurlijk ook je eigen bedrag kiezen. Dit kan door het formulier in te vullen. Wij nemen dan uiterlijk de volgende werkdag contact met je op!

Donatie of gift

Liever een gift of een schenking aan Land van Ons? Dat kan via Stichting VoorGrond, een spin-off van Land van Ons.

De ANBI-status van Stichting VoorGrond biedt goede mogelijkheden om giften, schenkingen, subsidies, legaten en erfstellingen voor Land van Ons fiscaal optimaal te regelen. Als ANBI is de stichting over ontvangen schenkingen, legaten, etc. geen schenk- of erfbelasting verschuldigd: de ontvangen gelden zijn dus voor 100% beschikbaar voor de doelstelling van de stichting. Bovendien levert een gift of schenking de gulle gever ook nog een belastingvoordeel op: een bijdrage aan Stichting VoorGrond is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

Bij deze ‘omleiding’ is het goed om te weten dat de schenker de bijdrage kan koppelen aan een specifieke bestemming, bijvoorbeeld het financieren van onderzoek op een bepaald perceel landbouwgrond, of om m2 grond bij Land van Ons te kopen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Zet een actie op

Wil je op een andere manier met ons samenwerken? Wij gaan graag met je in gesprek. Zo kregen 5000 klanten van Decathlon, onder het motto ‘De bij redden wij’ bij hun aankoop van outdoor-wandelspullen twee van onze kaarten met boekweitzaden meegestuurd. Eén om zelf te houden en één om weg te geven. Met een oproep om mee te doen. Decathlon bekostigde de actie grotendeels vanuit zijn budget voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Heb je ook een idee voor jouw bedrijf of werkgever? Neem dan contact met ons op!

Vier redenen om mee te doen

  1. Door mee te doen laat je als bedrijf zien dat je mee wil werken om de Nederlandse biodiversiteit en ons landschap te helpen herstellen. De bijdrage is concreet, tastbaar en zichtbaar.
  2. Het is ook een ondersteuning om de stikstofproblematiek te helpen oplossen. Een onderwerp waar elk bedrijf mee wordt geconfronteerd.
  3. Land van Ons is op deze schaal een volstrekt uniek initiatief, met naar ons idee, alleen maar win-win situaties.
  4. Land van Ons is neutraal en niet gelieerd aan overheid of wat voor partij dan ook.

 

Ons motto is: we zullen het samen moeten doen. En de principes die wij hanteren, daar kan iedere organisatie naar ons idee alleen maar voor zijn!

Neem contact met ons op