Hoe gaan we grond verduurzamen?

Er is nog relatief weinig kennis over de langetermijneffecten van revitalisering van landbouwgronden. Er wordt weliswaar veel onderzocht, maar dit beperkt zich vrijwel altijd tot een gering aantal onderzoeksjaren.

Image

Onderzoek naar exploitatie

Land van Ons wil langetermijnonderzoek gaan opzetten, samen met onderzoeksinstituten en deelnemers die daarvoor kennis en belangstelling hebben. Dat kan, omdat het niet de bedoeling is dat de grond ook weer verkocht gaat worden. Duurzaamheid vraagt immers een langetermijnvisie.

We werken nu al samen met Universiteit en Hogeschool Leiden met onderzoek op ons perceel in Oud Ade.

Het beheerplan dat uit zo’n onderzoek komt zal bepalend zijn voor de exploitatie. Dat kan variëren van ‘voorlopig braak laten liggen‘ tot ‘exploitatie onder voorwaarden mogelijk‘.

Waar stoppen we mee?

 • Chemische gewasbescherming
 • Chemische verdelging van planten
 • Injecteren van drijfmest
 • Gebruik van kunstmest
 • Gebruik van monoculturen raaigras
 • Intensief maaibeleid

Waar gaan we voor?

 • Herstel hagen, singels, houtwallen
 • Bemesting aangepast aan de behoefte
 • Herstel temperatuurgradiënten
 • Wisselteelt
 • Bewuste verrommeling (dood hout laten liggen, broeihopen, schuilplaatsen)
 • Voorkomen van verdichting van de grond
 • Herstel mineralenhuishouding
 • Herstel zuurgraad bodem
 • Periodes van rust

En dan?

Onze grond blijft cultuurgrond: grond die door mensen bewerkt wordt en waar producten geteeld worden voor ons dagelijks bestaan. Of dat nu hooi is of graan, aardappels, groenten of fruit. Een wei, een akker, een boomgaard of een voedselbos. de keuzemogelijkheden zijn groot.

Waar wij ons door willen onderscheiden is dat de ecologie de basis is voor de exploitatie van de gronden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet. Ecologisch handelen en exploiteren is gewoon je verstand gebruiken: voor al het leven op aarde gaat het om voedsel, veiligheid en voortplanting. Wat we gaan doen is dat organiseren voor elk stuk grond dat Land van Ons in bezit krijgt.

Dat betekent dat er nog steeds op geboerd kan worden. Niet zoals nu bij de intensieve landbouw gebruikelijk is geworden. Maar meer zoals de ‘biologische’ boeren dat aanpakken. Hoewel de eerlijkheid gebiedt: ook daar kunnen op het vlak van herstel biodiversiteit nog genoeg stappen gemaakt worden.

Aan dat ‘boeren’ zullen we voorwaarden verbinden die in het verlengde liggen van onze missie en visie:

De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.

De visie van Land van Ons is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om onze missie te realiseren.

De lange termijn…

Stel nu dat het ons met elkaar lukt al die grond met elkaar te kopen. Wat voor mogelijkheden opent dat dan? Heeft Land van Ons daar een visie op? Ja, die hebben we. Maar de eerlijkheid gebiedt dat het leuk is daar over te dromen, maar dat we eerst hebben moeten laten zien dat Land van Ons omarmd wordt door heel veel mensen. Toch een paar voorbeelden: