Bij Land van Ons werken we met een groep vrijwilligers die zich structureel voor tenminste 2 uur per week inzetten. Daarnaast doen we op projectbasis graag een beroep op de talenten, vaardigheden en netwerken van onze leden.

Wij krijgen regelmatig reacties van deelnemers die graag een bijdrage willen leveren. Wij zijn dankbaar voor deze grote betrokkenheid en zijn inmiddels organisatorisch in staat om een vervolg te geven aan deze handreikingen, zodat we als coƶperatie in de diepte en breedte kunnen groeien.

Omdat wij elkaar binnen de actieve vrijwilligers nog aan het leren kennen zijn, daarbij enigszins gehinderd door de recente coronamaatregelen, zijn we voorlopig terughoudend in de uitbreiding ervan. Dit stelt ons in staat om goed te kijken welke specifieke kennis en vaardigheden er nog nodig zijn om de basis te verstevigen, alvorens uit te breiden.

Vooralsnog houden we je graag via onze nieuwsbrief Landscoop (zie onder) op de hoogte over de ontwikkelingen van de vrijwilligersorganisatie, inclusief oproepen voor man- en denkkracht binnen de coƶperatie.