Bij Land van Ons werken we in een kernteam van ongeveer 20 tot 30 leden, die zich structureel voor tenminste 2 uur per week inzetten. Daarnaast doen we op projectbasis graag een beroep op de talenten, vaardigheden en netwerken van onze leden.

Wij hebben veel reacties gekregen van leden die graag een bijdrage willen leveren. Wij zijn dankbaar voor deze grote betrokkenheid en hopen op korte termijn organisatorisch in staat te zijn om een vervolg te geven aan deze handreikingen, zodat we als coƶperatie in de diepte en breedte kunnen groeien.

Echter, omdat wij elkaar binnen het kernteam nog aan het leren kennen zijn, zijn we voorlopig terughoudend in de uitbreiding ervan. Dit stelt ons in staat om goed te kijken welke specifieke kennis en vaardigheden er nog nodig zijn om de basis te verstevigen, alvorens uit te breiden.

Vooralsnog houden we jullie graag via de nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkelingen van de vrijwilligersorganisatie, inclusief oproepen voor man- en denkkracht binnen de coƶperatie.