Een coöperatie met jou als deelnemer

Land van Ons is een coöperatie en dat maakt ons uniek. We zijn allemaal mensen die meer biodiversiteit in het Nederlandse landschap willen zien en daar zelf het heft voor in eigen hand nemen.
Met de inleg van alle deelnemers koopt de coöperatie landbouwgrond. Iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie, of je nu voor €10.000 of voor €30 inlegt.
Doordat je mede-eigenaar bent van een stuk grond dat voortaan natuurvriendelijk beheerd wordt, heb je direct invloed op het verbeteren van biodiversiteit.
Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaal gesproken door werknemers gedaan, onder leiding van een directeur. Bij Land van Ons werkt het anders. We hebben geen directeur, maar een bestuur dat de samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle deelnemers. Bijna al het werk gebeurt bij Land van Ons onbetaald. Dat is mogelijk omdat heel veel deelnemers bereid zijn hun tijd en talent in te zetten om ons doel te bereiken.

Hoe berekenen we je m2’s?

De prijs van landbouwgrond in Nederland ligt globaal tussen de €6 en €9 per m2. Om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken, berekenen wij aan het eind van een kalenderjaar wat de gemiddelde aankoopprijs is geweest van de aangekochte percelen van dat jaar.

Image

Dus als je in juni een bedrag hebt overgemaakt, geven we je een prognose van het aantal m2’s dat daarbij hoort. In januari hoor je vervolgens wat het exacte bedrag was. Klik hier voor een voorbeeldberekening.

Hoe het meedenken en meebeslissen werkt

We willen een grote coöperatie worden, op termijn wel zo’n 1,5 miljoen deelnemers. Zo’n hoeveelheid mensen zetten we natuurlijk niet in een zaaltje om de begroting te bespreken. We delen de informatie daarom online, waarbij deelnemers kunnen stemmen over de voorstellen. Een soort referendum over de besluiten die moeten worden genomen.

Vergroot jaarlijks je bezit

Hoe meer geld onze deelnemers inleggen, hoe meer grond aangekocht en verduurzaamd kan worden. Van je jaarlijkse ledenbijdrage wordt € 10 gebruikt om grond bij te kopen. Wil je meer bijdragen? Dan kun je altijd extra grond kopen.

Land van Ons is niet bedoeld voor speculatie. Sterker nog: Land van Ons is geen beleggingsinstelling of beleggingsfonds en is niet bedoeld voor zelfverrijking. Om speculatie te voorkomen kunnen deelnemers hun grondbezit pas na 2 jaar verkopen. Heb je dus in februari van 2020 € 60,- ingebracht, goed voor 10 m2 grond, dan kun je dat op z’n vroegst in februari 2022 verkopen. Had je in maart 2020 nog een keer voor €100,- gekocht, dan kan dat dus pas in maart 2022 te gelde worden gemaakt.

Als je deelnemer wordt, krijg je toegang tot je eigen Mijn Grond omgeving. Hier staat precies wanneer je wat hebt gekocht en voor hoeveel m2 dat goed was. Je logt in met je e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord.

Weten waarom anderen deelnamen? Zie hier.

Alle deelnemers een gelijke stem

Bij Land van Ons hebben alle deelnemers een gelijke stem. Zij keuren met elkaar de begroting goed, net als de jaarrekening en bijvoorbeeld het jaarverslag. Om de leden ook nog te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, kunnen zij zich kandidaat stellen voor een plek in een meerkoppig bestuur of meedraaien in een van de teams rond perceelbeheer. perceelaankoop, biodiversiteit, backoffice of het telen en verkopen van gewassen.

Ontwikkelingen

Hoe Land van Ons zich gaat ontwikkelen is nu nog moeilijk te voorspellen. Het bestuur en alle andere vrijwilligers zetten zich belangeloos in. De uitgaven zijn beperkt en betreffen inhuur van specialisten voor activiteiten die niet alleen met vrijwilligers gerealiseerd kunnen worden, bijv. op vlak van IT, Communicatie, Juridische Zaken, Grondonderzoek en -bewerking. Naarmate het aantal deelnemers zal toenemen, zal de noodzaak groter worden kosten te maken voor dat soort specialisten. Uitgangspunt blijft dat al die kosten betaald worden vanuit het lidmaatschapsgeld.

Aansprakelijkheid

Land van Ons is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat bij een faillissement de leden daar nooit op kunnen worden aangesproken. Als lid van Land van Ons heb je eigenlijk maar één verplichting:

  1. Je betaalt een jaarlidmaatschap van € 30,-. € 20,- hiervan is bestemd voor de exploitatie van de coöperatie, voor de resterende € 10,- krijg je m2 grond. De deelnemers bepalen met elkaar hoe hoog het lidmaatschapsgeld voor het volgende periode moet zijn. Natuurlijk ben je vrij om op ieder moment extra grond bij te kopen. Graag zelfs, want alleen zo krijgen we samen 15% van de Nederlandse landbouwgrond in handen.

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben jou nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!