Onze principes

Die onze aanpak kleuren en onze richting bepalen

eyeCreated with Sketch.

Transparant

Te vaak constateren we dat besluitvorming een schimmig spel is van belangen. Daar willen we als Land van Ons ver van blijven. Dat betekent iets voor de besluitvorming en voor de communicatie: over alle belangrijke besluiten kunnen de individuele deelnemers met behulp van internet meestemmen.

pulseCreated with Sketch.

Kwalitatieve groei is waardevoller dan snel financieel rendement

Wat heb je aan geld als je je ergert aan de plek waar je woont en leeft? Een mooi landschap met een veelheid aan leven is onbetaalbaar. Met geld verdienen is niets mis en een grondbelang via onze coöperatie is waardevast (want grond wordt steeds schaarser), maar mensen die willen deelnemen aan Land van Ons met het idee dat dat financieel rendement gaat opleveren raden we af om mee te doen.

heartCreated with Sketch.

Welzijn boven welvaart

Bij alles wat de coöperatie gaat ontwikkelen geldt het principe: welzijn gaat boven welvaart. De ecologie regeert, niet de economie. Die komt voldoende aan bod in de rest van Nederland. Land van Ons moet het tegenwicht daarvoor zijn: voor het andere leven, voor genieten, om mee te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

cloverCreated with Sketch.

Weloverwogen

We hebben een duidelijk doel: ons land moet gezond en aantrekkelijk zijn. Niet alleen voor de mens, maar ook voor al het andere leven dat in ons land mogelijk is. Een grote biodiversiteit en gezonde ecosystemen. Weloverwogen betekent ook dat we gaan meten wat de resultaten zijn die we bereiken, in samenwerking met onze deelnemers, met externe deskundigen en onderzoeksinstituten.

Geen strijkstok of zakkenvullen

De initiatiefnemers zetten zich belangeloos in. Geen salarissen, geen bonussen. Het is natuurlijk de vraag of ‘kwaliteit’ in de toekomst ook altijd kosteloos beschikbaar zal zijn. Maar we denken dat onder de 17 miljoen Nederlanders er genoeg zullen zijn die tegen een redelijke vergoeding zich willen inzetten. Dat zien we inmiddels ook. We hebben inmiddels 2000 deelnemers die zich met hun talent inzetten voor Land van Ons. Een zeer diverse groep mensen, uit alle lagen van de bevolking, rijk aan kennis en kunde: gewone mensen, met kwaliteit en talent.

pigCreated with Sketch.

Elke deelnemer één stem

Ons land is een deel van onze identiteit. Het is bedoeld voor mensen die hier wonen en werken. Ons uitgangspunt is dat iedereen – ongeacht de hoeveelheid aangekochte grond – één stem heeft in de besluitvorming tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Als bedrijven willen participeren: graag! Deze inbreng is een inbreng ten behoeve van je werknemers of als eigenaar (of wie je ook zouden willen verrassen met een grondeigendom).

Ook zou je een deel van je pensioen kunnen opbouwen of je eindejaarsbonus in de vorm van grond kunnen krijgen. Een eigendom dat je ooit zelf te gelde kan maken of kan schenken aan je (klein)kinderen.

Lees hier wat mensen ertoe bracht mee te doen.

groupCreated with Sketch.

Nederland is van ons allemaal

Of je arm bent of rijk. Of jouw familie hier al 200 jaar woont of slechts 2. Politiek links of rechts, gelovig of niet, jong of oud. Wij vinden dat Nederland van ons allemaal is. Dit betekent ook dat we de drempel om mee te doen laag leggen, zodat iedereen mee kan doen. En dat de waarde van een stem niet afhangt van het ingebrachte kapitaal.

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben jou nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!