Contact

Contactgegevens

Land van Ons is het beste bereikbaar per e-mail. Kies uit een van onderstaande opties:

Voor problemen met betalen, mails die niet aankomen of vragen over lidmaatschap of grondaankoop: administratie@landvanons.nl

Voor algemene opmerkingen en vragen: info@landvanons.nl

Voor vragen over bestellingen: webshop@landvanons.nl

Voor suggesties om bepaalde grond aan te kopen: percelen@landvanons.nl

Voor bijzondere vragen en grotere cadeauverzoeken: pionier@landvanons.nl

Voor vragen over al het werk en de inzet van onze deelnemers/vrijwilligers: vrijwilligers@landvanons.nl

Voor vragen aan het bestuur: bestuur@landvanons.nl

Voor vragen en opmerkingen over de veiligheid van de website: security@landvanons.nl

Voor persvragen en mediaverzoeken kun je contact opnemen met Caroline de Roos via 06-46167844 of pers@landvanons.nl

Postadres:
Box A5290
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam

Inschrijving Kamer van Koophandel: 76028674

BTW-identificatienummer: NL860483563B02

Land van Ons heeft bij onderstaande bank een bankrekening:

ING bank: NL13 INGB 0009 6308 19
t.n.v. Land van Ons coöperatie U.A.