Contactgegevens

Land van Ons is het beste bereikbaar per e-mail. Kies uit een van onderstaande opties:

info@landvanons.nl

bestuur@landvanons.nl

administratie@landvanons.nl

vrijwilligers@landvanons.nl

U mag ons ook altijd bellen, maar we zullen niet altijd in staat zijn op te nemen: 0575 555558

Postadres: Rietgerweg 6, 7231 PV Warnsveld

Inschrijving Kamer van Koophandel: 76028674

BTW-identificatienummer: NL860483563B01

Land van Ons heeft bij onderstaande bank een bankrekening:

ING bank: NL 13INGB 0009 6308 19

t.n.v. Land van Ons coƶperatie U.A.

 

Land van Ons