Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit

Koop samen met ons landbouwgrond en word mede-eigenaar.

Land van Ons

HOERA: In 2 maanden tijd al meer dan 1000 leden!

 

Waarom landbouwgrond?

Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen aan onze natuur. Er zijn genoeg organisaties (zoals Natuurmonumenten) die zich richten op behoud van bestaande natuurgebieden. Wij richten ons echter juist op landbouwgebieden. Waarom?

Tot 60 jaar terug zat een belangrijk deel van de Nederlandse biodiversiteit in ons landbouwgebied. Niet alleen omdat het om heel veel grond ging – en nog steeds gaat, zo’n twee-derde van Nederland is landbouwgrond – maar ook omdat de toen kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven.
Daarna zijn er onder druk van gewenste schaalvergroting vele ingrepen in het landschap gepleegd, die vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg hadden. En niet alleen in het landbouwgebied zelf, maar ook in de aanliggende natuurgebieden.

De sleutel voor herstel van onze biodiversiteit ligt dus in onze landbouwgrond. Daar kunnen we als Land van Ons de grootste meerwaarde bereiken. En natuurlijk gaan ook onze natuurgebieden daar van profiteren.

Lees meer

Image

Waarom moeten wij als burgers eigenaar worden?

Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens ook geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden.
Helaas is het niet meer mogelijk om zo’n onderwerp met vertrouwen bij onze leiders onder te brengen.
Het opportunistische kortetermijndenken staat haaks op wat duurzaamheid, landschapsinrichting en biodiversiteit nodig hebben: een bestendige langetermijnvisie.
De afgelopen 60 jaar hebben politici en de diverse belangenbehartigers vanuit de landbouw en de natuur het niet voor elkaar gekregen die visie vorm te geven. Land van Ons heeft niet de illusie dat dat nu opeens wel gaat gebeuren.

Wij gaan voor een andere aanpak: de kracht van het burgercollectief. De kracht van de gewone Nederlander, die zich realiseert dat als we nu niet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons land doods en onleefbaar wordt. En hoe zouden we dat onze kinderen en kleinkinderen moeten gaan vertellen?

Laten we eindelijk eens ophouden met praten en gewoon wat gaan doen!

Image

Wat is ons einddoel?

Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ecologische hoofdstructuur (EHS, tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland), maar dan voor cultuurgrond. Een grote buffer extensief gebruikte landbouwgrond, die het fundament moet zijn onder een duurzame biodiversiteit. Een landschapsversterking in plaats van een -afbraak. Het getal dat wij daar bij hebben neergezet is 300.000 ha. Niet als een wetenschappelijke onderbouwing, maar wel als een tot de verbeelding sprekende uitdaging. Een grote opgave…

Wij denken dat dat mogelijk moet zijn, zeker als bedrijven zich ook medeverantwoordelijk gaan voelen. En waarom niet? Of willen we straks een leefomgeving die wordt gedomineerd door distributiecentra, zonneparken, windmolens en productieweides?

Image

‘Hoe starten jullie?’

Goed punt. We zijn half november 2019 begonnen. Eind december hadden we al 800 leden, begin januari over de 1000. Een mooi resultaat om in 2020 verder te groeien.
In januari 2020 gaan we ons eerste perceel kopen. We hebben onze leden gevraagd met voorstellen te komen. We hebben er zo’n 25 binnen gekregen. Niet alleen van leden, maar ook van boeren. Het bestuur heeft een eerste selectie gemaakt. 7 voorstellen worden nu verder onderzocht, waarna de leden medio januari hun stem kunnen uitbrengen.

Ondertussen willen we doorgroeien. Dus vraag al je kennissen, vrienden en familie mee te doen. Dan gaat het als een raket!

O ja: je kan Land van Ons ook Cadeau! doen. Voor €25 geef je iemand het lidmaatschap voor 2 jaar cadeau en er zit al een eerste m2 grond bij.

Image

Onze principes

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben jou nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!