Veelgestelde vragen

We zorgen voor opheldering

Image

We krijgen als Land van Ons heel veel vragen per mail binnen. Niet alleen over wat en hoe we het doen, maar ook over verbinding met andere initiatieven, samenwerking met anderen, over geld, rendement, risico’s, over meepraten, meedenken en meebeslissen.

Vragen over aankoop, planvorming en beheer van percelen landbouwgrond

Vragen over organisatiestructuur en zeggenschap

Vragen over de financiële opzet

Vragen over samenwerking met andere organisaties

Webshop