Halsteren

Kenmerken

Grootte: 7,13 hectare
Aankoopdatum: 14 april 2022

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het grootste, lager gelegen deel van de ruim 7 hectare is na verloop van tijd bestemd voor groenteteelt, als uitbreiding van de Kromme Lepel. Dit deel was oorspronkelijk moerassig en was tot voor kort in gebruik als paardenweide. De bodem lijkt op veel plaatsen behoorlijk ingeklonken. Die moet eerst herstellen: met een lossere ondergrond en een beter bodemleven. Daarvoor voeren we een 5-jaren plan uit met opeenvolgende groenbemesters, speciaal samengesteld om deze twee doelen te bereiken, afgewisseld met granen.

Een kleiner deel van het perceel bestaat uit een helling, een overblijfsel van oude rivierduinen op wat eens de oostelijke oever van de Schelde was. Dit deel lijkt al een interessante biodiversiteit te hebben. We zetten daarop het bestaande gebruik (paardenweide) nog een jaar voort om eerst een gedegen inventaris van de aanwezige flora en fauna te maken. Vervolgens besluiten hoe we dit perceel gaan exploiteren.

Onze boer

Het perceel in Halsteren wordt gepacht door Peet de Krom van tuinderij De Kromme Lepel. Peet en Elza de Krom begonnen in 1988 met hun bedrijf, in 2000 schakelden ze over op de biologische teelt. Alles wat je bij hen uit de grond haalt moet je direct kunnen eten, dat is de filosofie waarmee ze werken. Peet en Elza proberen zoveel mogelijk van hun producten in de directe omgeving te verkopen. Ze runnen een winkel aan huis, waar je ook boeken kunt lenen en nieuwe vriendschappen kunt aanknopen. Mensen met een kleine beurs kunnen hun groenten betalen door een dag mee te helpen op het land.

Teelt

Omdat de teelt van gewassen op het perceel moet gaan meelopen met de andere teelten op het bedrijf De Kromme Lepel is de boer begonnen met het voorbereiden van het land voor omzetting naar biologisch-dynamische landbouw. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van enkele mechanische bewerkingen om de beluchting van de bodem te verbeteren in combinatie met het zaaien van een geschikt mengel van bloemen en vruchtplanten.

In augustus 2022 startte de boer met eerste stappen om de grond geschikt te maken voor biologisch dynamische landbouw. In een grote stofwolk werd de eerste mechanische bewerking uitgevoerd, waarna de eerste ronde gras werd ingezaaid. 

Hoewel het al erg laat in het seizoen was, is toch nog een groot deel van het zaad
ontkiemt en was na enkele weken het voorheen nogal troosteloze grasveld veranderd in een redelijk egaal groen grasveld.

Niet alleen onder invloed van het handelen van de boer veranderde het aanzien van het perceel. Ook een zeer lokaal, maar krachtig, weerfenomeen zorgde voor
verandering. De eens zo trotse wilg op de scheiding van het perceel was door een
krachtige wind omgetoverd in een tamelijk gemakzuchtige boom.

Het verwijderen van de boom heeft uiteindelijke aardig wat voeten en wielen in de aarde gehad. En dan nog groeit het andere jaar op de resten van de stronk opnieuw een wilg.

Het nieuwe seizoen begint met nieuwe planten na een rondje (nou ja, eigenlijk meer een spiraal van binnen naar buiten) mechanische bewerking. Omdat onze boer biologisch-dynamisch gaat werken is hij heel zuinig op alles wat op het land leeft. Daarom doet hij de mechanische bewerking niet heen en weer, maar in een spiraal van binnen
naar buiten zodat de vluchtende beestjes altijd de ruimte hebben en zich niet
ingesloten hoeven te voelen. Want ja, al die beestjes zijn straks weer van belang voor
het evenwicht tussen nuttige gewassen, nuttige beestjes en al die andere biologische verschijningsvormen die minder goed meewerken aan een goede oogst.

Dit seizoen hebben we voor het eerst een mengsel van bloemen en vruchtplanten met het doel om meer stikstof in de grond te binden en meer plantaardig materiaal op te slaan. De
bloemen in het geheel leveren een mooi perceel. Vooral de in het gelid staande zonnebloemen zijn opvallend aanwezig. Voorlopig was het dat. Volgend seizoen gaan we weer verder in de ontwikkeling van het perceel. Planten groeien traag en wij zullen daarom een oefening in geduld
moeten doen…

Perceelteam

Er is een perceelteam samengesteld van lokaal wonende mensen met totaal
verschillende achtergronden. Er is niet veel agrarische kennis binnen het perceelteam,
maar daar staat tegenover dat we kunnen samenwerken met een zeer ervaren boer
die een duidelijk beeld heeft van de toekomst van het terrein.

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Douwe v/d Wall Bake
E-mailadres: halsteren@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort volg je de regeneratieve reis van Perceel Halsteren op sociale media!

Gerelateerde berichten