Empe

Kenmerken

Grootte: 28,7 hectare
Type: akkerland en grasland
Aankoopdatum: 15 december 2021

Ruimtelijke analyse

Wat wij Perceel Empe noemen bestaat eigenlijk uit twee delen: 13,7 hectare akkerland in Empe en 15 hectare grasland in de gemeente Voorst.

Het akkerland ligt in Empe tussen de Weijenbergweg en de Hommelstraat. Het grasland ligt tussen de Breestraat en de Gravenstraat in Voorst.

Waar we aan werken

De percelen liggen in een kleinschalig coulissenlandschap. Begin vorige eeuw hadden bos en hei hier nog de overhand. Een restant hiervan, de Empese en Tondense Heide en het Empese en Tondense Veen, liggen ten westen van de percelen. Het gebied maakt deel uit van het uitstroomgebied van de Veluwe naar de IJsselvallei. Het wordt gekenmerkt door tal van waterlopen en stroomruggen. Een deel van de akkers ligt op zo’n stroomrug.

Het akkerland is eerder gebruikt voor maïsteelt. Er wordt nu biologisch en natuurinclusief geteeld. Er zijn houtsingels gerealiseerd, een keverbank en kruidenrijke randen langs de akkers. Ook komt er een kikkerpoel en in een aantal fasen worden exotische bomen langs de Weijenbergweg vervangen door inheemse bomen. Zo scheppen we voorwaarden voor meer biodiversiteit. Ook komt er een onverhard wandelpad dwars over het perceel.

Het grasland is eerder gebruikt door een reguliere niet-intensieve melkveehouderij. De grasmat is oud en redelijk gevarieerd. Het grasland gaat gebruikt worden voor het weiden van jongvee en zal doorgezaaid worden tot kruidenrijk grasland. Ook zijn diverse jonge elzen aangeplant en komt er een kikkerpoel. Hier en daar worden ook struiken toegevoegd.

Onze boer

V.l.n.r: Franke Remerie, Hans Nieuwenburg, Marin van Sprang en Rob le Rutte.

Het grootste deel van de percelen verpachten we aan Hans en Tanja Nieuwenburg. Zij hebben een gemengd biologisch bedrijf en een boerderijwinkel, De Nieuwenburgt. Hans en Tanja werken zoveel mogelijk met producten van eigen land of uit de directe omgeving. Een deel van het voer voor hun Jersey-koeien verbouwen ze zelf. De granen die ze verbouwen gaan als meel naar de plaatselijke bakker, en het brood dat de bakker hiervan maakt wordt verkocht in de eigen boerderijwinkel.

Een aparte akker van ruim anderhalve hectare verpachten we aan IESSEL Cider, een initiatief van Rob le Rutte en Marin van Sprang (Iessel is dialect voor IJssel). Zij geven oude fruitrassen uit de IJsselstreek nieuwe waarde door van het fruit cider te maken. Uit verschillende cidergebieden in Europa hebben zij entmateriaal verzameld, om die oude fruitrassen ook hier in Nederland te brengen. Met de appels van deze oude rassen willen ze de smaak van hun cider vervolmaken.

Teelt

Onder meer veldbonen, lupine, luzerne en diverse granen. Daarnaast een boomgaard met hoogstamappelbomen van diverse rassen. 

Bekijk ook de video over de oogst van zomer 2023:

Perceelteam

Perceelteam Empe 2024 incompleet

Het perceelteam van Empe (mei 2024). Van links naar rechts: Manja Lange (actiecoördinator), Derk Hilhorst (perceelcoördinator), Martijn Vellekoop (communicatie), Willem Takken (biodiversiteit), Henk Kleinmeijer (secretaris). Vrijwilligerscoördinator Frank van den Haak staat deze keer niet op de foto.

Locatie

Fietsroute

Je kunt de omgeving ook op de fiets verkennen. Hiervoor hebben we een leuke fietsroute (pdf) samengesteld!

Contact

Perceelcoördinator: Hansjurgen Heinen
E-mailadres: empe@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Empe op sociale media!

Gerelateerde berichten