Millingen (de Biesterhof)

Kenmerken

Grootte: 25 hectare
Type: 17,5 ha grasland, 7,5 ha akker
Aankoopdatum: 17 januari 2022

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Sinds onze pachters op perceel Millingen startten in maart 2022 zijn er al flinke stappen gezet in de omschakeling van de oude melkveehouderij naar een gemengde boerderij waar de nadruk wordt gelegd op plantaardige (eiwit)productie. 

Al vrij snel werd op de 7,5 ha akkergrond baktarwe, gerst, spelt en huttentut geplant. Ook werden brede bloemrijke stroken aangelegd rond het perceel. Voor de beweiding kwamen er schapen en koeien. 

En ook de verdere plannen voor dit perceel zijn niet mis: denk hierbij aan een tuinderij, verschillende vormen van agroforestry, strokenteelt met verscheidene gewassen en de aanleg van een aaneengesloten structuur van hagen, heggen, struwelen en natuurvriendelijke oevers. 

Het doel is om met burgerboerderij De Biesterhof – die onderdeel uitmaakt van het perceel – oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen van onze voedselproductiesystemen. 

Thema’s als klimaatadaptatie, de eiwittransitie, regeneratieve landbouw en de korte keten staan hierbij centraal. Door actief de verbinding aan te gaan met de omgeving en educatie en wetenschap een plaats op de boerderij te bieden, moet deze deel uit gaan maken van een groter geheel en bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Onze boer

Het perceel wordt gepacht door Claudi Rudorf en Howard Koster. Zij bouwen hier aan De Biesterhof: een gemengd biologisch bedrijf, dat is opgezet als burgerboerderij door samen te werken met lokale supermarkten, brouwerijen en ‘buur-boeren’, en hun erf open te stellen voor de lokale gemeenschap. 

Teelt

Veeteelt, akkerbouw, met plannen voor een tuinderij en agroforestry. 

Perceelteam

Informatie over het perceelteam volgt z.s.m. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Ted van Hees
E-mailadres: de-biesterhof@landvanons.nl

Sociale media

De regeneratieve reis van Perceel Millingen (de Biesterhof) volg je binnenkort op sociale media!

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *