Noordbeemster

Kenmerken

Grootte: 8,2 hectare
Type: weidegrond
Aankoopdatum: 12 mei 2021

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

De ligging van de percelen is prachtig, onder Avenhorn, tussen Hoorn, Alkmaar en Purmerend en langs de Noorddijk die de Beemsterringvaart scheidt van de polder. Een gebied waar veel gefietst en gevaren wordt.

Deze grond is niet alleen geschikt als gras/hooiland maar ook als akkerbouwland. We willen dus in het beheer in de toekomst mogelijk ook een deel gaan gebruiken voor bijvoorbeeld lupine, luzerne of veldbonen.

Bekijk ook de sfeerimpressie van onze Open Perceeldag van 28 mei 2023:

Onze boer

We verpachten het perceel aan Tim Zijp, een biologisch-dynamische melkveehouder. Hij gebruikt deze grond om zijn kringloop meer gesloten te krijgen. De ouders van Tim Zijp begonnen 35 jaar geleden al met biodynamisch boeren; het boeren zonder chemische gewasbescherming, drijfmest of kunstmest is dus een vast onderdeel van zijn bedrijfsvoering.
Het land wordt hoogstens twee of drie keer per jaar gemaaid, ’s winters grazen er schapen. De ruige stalmest van zijn melkvee wordt in het vroege voorjaar over het perceel uitgereden.
In de toekomst wordt wellicht een deel van dit perceel gebruikt voor het verbouwen van voedselgewassen als lupine, luzerne of veldbonen.

Teelt

De ‘grasmat’ is op verschillende plekken flink beschadigd, een typisch fenomeen van te intensieve beweiding. We zullen dan ook in eerste instantie gaan werken aan herstel door gematigd aanbrengen van vaste mest, eventueel stukken doorzaaien met kruidenrijk graszaad.

Inmiddels zijn er twee bloemranden ingezaaid en 12 knotwilgen geplant. In 2024 hopen we ook een stuk natuurvriendelijke over en een keverbank aan te leggen. 

Perceelteam

Het perceelteam Noordbeemster bestaat uit 8 vaste vrijwilligers en een kring van mensen daaromheen die af en toe helpen. Het kernteam houdt zich bezig met het monitoren van flora en fauna op het land en in het water, het maken van foto’s en filmpjes van het perceel en het bemensen van de Land van Ons  informatie- en verkoopstand op diverse evenementen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een open dag op het perceel of op de boerderij van boer Tim Zijp. Verder overlegt het team Noordbeemster met boer Tim over het beheer van het perceel en het vergroten van de biodiversiteit.

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Jan Schermer 
E-mailadres: noordbeemster@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Noordbeemster op sociale media!

Gerelateerde berichten