Lettele

Kenmerken

Grootte: 3,95 hectare
Type: weidegrond
Aankoopdatum: 16 oktober 2020

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het perceel is een weideperceel ten westen van Lettele, gemeente Deventer. Het is de bedoeling een aantal landschapsstructuren terug te brengen op het perceel. Hiermee is gestart in januari 2021. In januari 2022 werd het Beheerplan opgeleverd.  

In samenwerking met onder andere Landschap Overijssel hebben we gewerkt aan een beplantingsplan. Langs het perceel is over een lengte van een paar honderd meter een nieuwe haag en een houtsingel aangeplant (januari 2021) en in 2022 is wederom met behulp van deelnemers uit de buurt een vervolg gegeven aan het aanplanten. Het ging hierbij om een bosje tussen het perceel en het aanpalende huis.

Eind september 2022 is een poel gegraven in de noordwesthoek van het perceel. Deze plek is gekozen in overleg met vrijwilligers van het KNNV. Zij hebben door middel van een kruideninventarisatie kunnen opmaken dat op deze plek kwelwater naar boven komt.

Met een deel van het zand dat vrijkwam door het graven van de poel is tegelijkertijd de greppel halverwege het perceel afgedamd, waardoor de plas-dras-ontwikkeling bevorderd wordt.
De bedoeling is nog steeds om de oever van de Lettelerleide, die de zuidelijke begrenzing van het perceel vormt, natuurvriendelijker te maken. Er is hierover contact met het Waterschap. Als aanzet zijn er langs de oever alvast knotwilgen aangeplant.

Onze boer

Rick en Arjuna Huis in ’t Veld van Melkbrouwerij zijn de huidige pachters. Zij gebruiken de grond voor de beweiding van hun Maas-Rijn-IJsselvee. 

Biodiversiteit heeft altijd hoog in het vaandel gestaan bij Rick en Arjuna: in 2020 wonnen ze hierdoor zelfs de Groene Twinkeling, een prijs voor de groenste ondernemer van Overijssel!  

Teelt

Het gaat om weidegrond waar Maas-Rijn-IJssel-koeien grazen, een oud dubbeldoelras voor zowel melk als vlees. Door het perceel van Land van Ons hebben de koeien van de Melkbrouwerij meer ruimte gekregen.

De houtsingel, hagen, knotwilgen, overige beplanting en poel zorgen voor meer leefruimte voor diverse flora en fauna. Een vrijwilliger van de Vlinderstichting monitort vanaf het voorjaar 2021 eens per week het perceel.

Perceelteam

Meer informatie over het perceelteam van Lettele volgt z.s.m. 

Locatie

Wandelroute

Wil je de omgeving verkennen? Bekijk dan de wandelroute (pdf) die wij hebben samengesteld!

Contact

Perceelcoördinator: Michiel Bussink
E-mailadres: lettele@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Lettele op sociale media!

Gerelateerde berichten