Bakkeveen

Kenmerken

Grootte: 33,8 hectare
Type: divers, zowel akker als weiland

Aankoopdatum: 4 november 2022

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

We zijn begonnen!

Dit perceel beslaat bijna 35 hectare landbouwgrond tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, dicht bij het drie-provinciën-punt Friesland-Groningen-Drenthe. Boer Geert Rozema boerde hier al biologisch, met hart voor de natuur. Hij stopte met zijn melkveebedrijf en verkocht zijn grond aan Land van Ons. Als pachter gaat hij de komende jaren door. Een interview met Geert volgt nog. 

Begin april 2023 was de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerde leden uit de omgeving die zich in willen zetten om samen de biodiversiteit nog verder te verbeteren op dit mooie perceel. Dat leverde een divers perceelteam op en we zijn volop bezig om met elkaar een start te maken: het (voorbereiden van het…) schrijven van het perceelplan, het opzetten van de PR, ons verdiepen in de monitoring van de biodiversiteit, het informeren van betrokkenen, organisaties en werkgroepen in de omgeving.

Onze boer

Perceel Bakkeveen wordt gepacht door boer Geert Rozema – inderdaad: de boer van wie wij de grond hebben aangekocht. Hij boerde al biologisch, en blijft dat doen, maar met extra aandacht voor biodiversiteit. 

Binnenkort volgt hier een interview met Geert. 

Teelt

Een derde van het perceel is bestemd voor een kleine kudde brandrode runderen, een prachtig plaatje met koeien en kalfjes. Tweederde is nu in gebruik voor akkerbouw: hier worden op dit moment erwten en boekweit geteeld. Prachtige gewassen om te zien en waardevol voor insecten.

Perceelteam

V.l.n.r.: Inger, Japke, Klaas, Piet, Ko, Gerrit, Corrie, Fokke. Niet op de foto: Floris.

Maak kennis met ons perceelteam! 

Het perceelteam is volop bezig om met elkaar een start te maken: het (voorbereiden van het…) schrijven van het perceelplan, het opzetten van de PR, ons verdiepen in de monitoring van de biodiversiteit, het informeren van betrokkenen, organisaties en werkgroepen in de omgeving.

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Inger van der Wal en Gerrit Elsenga
E-mailadres: bakkeveen@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Bakkeveen op sociale media!

Gerelateerde berichten