Bakkeveen

Kenmerken

Grootte: 33,8 hectare
Type: divers, zowel akker als weiland

Aankoopdatum: 4 november 2022

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Eind 2022 kocht Land van Ons ongeveer 35 hectare landbouwgrond van de biologische melkveehouder Geert Rozema. De percelen zijn prachtig gelegen in een toeristisch gebied op de grens van Friesland, Drenthe en Groningen. Het gebied kenmerkt zich door een afwisseling van landbouw met natuur, met bossen, vennetjes en heide.

De percelen liggen tussen de dorpen Wijnjewoude, Bakkeveen en Waskemeer in de gemeente Opsterland. Ze grenzen aan verschillende natuurgebieden: de Duurswouderheide, ’t oude Bosch en richting Bakkeveen Landgoed de Slotplaats.

De percelen liggen ook in een halve ring rondom vakantiepark de Ikeleane. Bakkeveen is een toeristisch dorp, waardoor recreatie in deze omgeving een belangrijke rol speelt. Aan de zuidoostzijde loopt een fietspad langs de percelen, ‘t Hepkemapaed.

Na aankoop van de percelen is het melkvee verkocht, een derde van de percelen is grasland gebleven voor een kleine kudde brandrode runderen, een zeldzaam en bedreigd Nederlands ras. Brandrode runderen zijn functioneel en duurzaam. Door hun robuustheid en hoge weerstand tegen ziekten hebben ze een lange levensverwachting. Ze zijn sterk en sober en zeer geschikt voor natuurbegrazing. In de winterperiode brengen ze hun tijd deels door in de stal, die is omgevormd naar potstal, wat weer zeer goede vaste stalmest oplevert voor het land.

Onze boer

Perceel Bakkeveen wordt gepacht door boer Geert Rozema – inderdaad: de boer van wie wij de grond hebben aangekocht. Hij boerde al biologisch, en blijft dat doen, maar met extra aandacht voor biodiversiteit. 

Binnenkort volgt hier een interview met Geert. 

Teelt

Een groot deel van de percelen is omgezet naar akkerbouw. Daar is in 2023 erwten (vlinderbloemigen) en boekweit geteeld. In het najaar is een deel van de percelen ingezaaid met wintergerst, dit zal aankomende zomer worden geoogst. Dit teeltseizoen zullen er verder twee kleinere akkers worden ingezaaid met een speciaal ras zomergerst en durum tarwe. Als het allemaal lukt, zal dit mooie producten opleveren, parelgort en couscous, die hopelijk in de webshop te vinden zijn dit najaar.

Perceelteam

V.l.n.r.: Inger, Japke, Klaas, Piet, Ko, Gerrit, Corrie, Fokke. Niet op de foto: Floris.

In het voorjaar van 2023 is er een start gemaakt met het perceelteam; na enkele wisselingen is er nu een team van 8 personen. In drie werkgroepen wordt er actief gewerkt aan het beheerplan, de monitoring en de PR.

In 2023 is er in juli een informatieavond gehouden voor (natuur)organisaties, verenigingen en werkgroepen uit de omgeving. Dit was een druk bezochte avond waar we de geïnteresseerden hebben verteld wat Land van Ons is en wat we hier gaan doen.

In september waren alle inwoners uit de omgeving en natuurlijk de leden van Land van Ons welkom op de Open Perceeldag. Bezoekers konden kennismaken met Land van Ons, met de producten en het gewas boekweit. Meerdere groepen liepen mee met een rondleiding over de percelen en genoten van het prachtige landschap. Kinderen konden waterdiertjes uit de sloot onderzoeken en een broodje bakken boven het kampvuur. Ook was er informatie over biodiversiteit in je eigen omgeving en de mogelijkheid om biologische, inheemse planten aan te schaffen.

In 2023 zijn we voorzichtig gestart met de monitoring en in 2024 gaan we volop aan de slag met het programma om de wormen, bestuivers, vogels en planten te monitoren. We werken met een

kalender (altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden en werkzaamheden van de boer) en vrijwilligers zijn erg welkom om te komen helpen. Neem gerust contact met ons op.

In het voorjaar van 2024 zijn we gestart met de aanplant van inheemse bomen en struiken langs een perceelrand tussen de enkele al aanwezige elzen. We hebben hier wilg, vlier, sleedoorn, lijsterbes, Gelderse roos en wilde kamperfoelie aangeplant. Deze hebben we geoogst op een locatie waar ze geen kans op groei hadden, via Meerbomennu. In het najaar gaan we hiermee verder. Ook daarbij zijn vrijwilligers altijd welkom, op onze social media zullen we dit aankondigen.

Onze percelen zijn goed te zien vanaf het fietspad Hepkemapad, tussen Biskopsreed en Nijefeansterwei. Daar zal als het goed gaat deze zomer ook een strook bloeiende bloemen te zien zijn! We hopen ook binnenkort perceelborden te kunnen plaatsen, zodat we voorbijgangers kunnen informeren over Land van Ons en deze percelen.

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Inger van der Wal en Gerrit Elsenga
E-mailadres: bakkeveen@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Bakkeveen op sociale media!

Gerelateerde berichten