Land van Ons helpt biologische boer in Hasselt aan opvolger

juni 2022

Land van Ons neemt de gronden over van biologische boer Freddie Aalberts in Hasselt (Overijssel). Freddie Aalberts is al heel lang biologisch melkveehouder en fervent weidevogelaar. Freddie en zijn vrouw Erna kiezen bewust voor verkoop aan Land van Ons zodat hun levenswerk voortgezet kan worden en in goede handen is.

Land van Ons gaat samen met hen op zoek naar een opvolger. Doordat de burgercoöperatie eigenaar van de grond blijft, is het voor een opvolger makkelijker om de bedrijfsvoering biologisch in te richten.

De boerderij, Hoeve de Roebol, ligt aan de rand van de Mastenbroekerpolder, een van de oudste polders van Nederland die in 1390 gereed was. In 2005 werd de polder een deel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Met veel broedende weidevogels, wilde kievitsbloemen en blauwgraslanden is de polder een oase van biodiversiteit in het landelijk gebied. De percelen vormen daarom de ideale buffer tussen intensieve landbouw en het natuurgebied.

Bas van Goor (Land van Ons): ‘Dit is onze tweede aankoop in de provincie Overijssel, maar in een regio waar Land van Ons nog niet aanwezig was. Biodiversiteit staat in dit bedrijf hoog in het vaandel en de ligging is prachtig. Fietsers en wandelaars kunnen om aan de ene kant genieten van de rivier het Zwarte Water en aan de andere kant van de nieuwe aanwinst van Land van Ons.’

Over Hoeve de Roebol
Freddie en zijn vrouw Erna hebben een biologisch melkveebedrijf met 85 koeien in Hasselt (Overijssel) met ruim 30 hectare eigen grond, twee bedrijfswoningen, opstallen en een kleine 60 hectare gepacht van onder meer Staatsbosbeheer, provincie en andere instanties.

Deze percelen bieden veel ruimte voor bijzondere planten zoals een grote populatie van de zeer zeldzame kievitsbloem. Dit is nog éeen van de weinige gebieden in Nederland waar de kievitsbloem ‘in het wild’ te vinden is. Vanzelfsprekend zijn er allerlei restricties op deze percelen zoals pas maaien na 15 juni, niet eerder beweiden dan 15 juni en op sommige percelen mag alleen maar gemaaid (dus niet beweid) worden. De weidevogels doen het goed op de boerderij, op de percelen broeden o.a. wulp, tureluur, kievit en grutto.

De woningen zijn ongeveer 5 à 6 jaar geleden compleet opnieuw gebouwd en zijn volledig energieneutraal, rondom dubbel geïsoleerd en gasvrij. Warmte komt van een aardwarmtepomp en energie van de zonnepanelen op de schuur.

Het vervolg van het proces
Een bedrijf overnemen is geen eenvoudige opgave, zeker niet voor een burgercoöperatie als Land van Ons, die is opgericht om alleen landbouwgrond aan te kopen met als doel herstel van biodiversiteit. Land van Ons gaat daarom op zoek naar een jonge boer die samen met Freddie het bedrijf gaat runnen met de intentie om het over te nemen. Deze boer gaat samenwerken met lokale vrijwilligers en deelnemers van Land van Ons om de biodiversiteit op het percelen zo goed mogelijk in stand te houden. De jonge boer zal dan op termijn financiering moeten inbrengen voor vee, machines en fosfaatrechten en eventueel de opstallen. Er zijn al enkele kandidaten die via-via zich hebben gemeld.

Boeren die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via de website, www.landvanons.nl, of via e-mail (info@landvanons.nl).

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten