Land van Ons koopt bijzonder bollenperceel in Wassenaar 

juni 2022

Aan de rand van Wassenaar gaan we een nieuw perceel kopen: het laatste bollenveld in een bijzonder cultuurhistorisch waardevolle landgoederenzone. Tot 24 mei konden leden stemmen (uitslag: vóór) en daarna volgden nog laatste onderhandelingen met de medefinanciers, want Land van Ons koopt dit perceel met hulp van omwonenden.

Oorspronkelijk was dit perceel van 6,9 hectare bestemd voor een aantal villa’s. Daar is in Wassenaar veel verzet tegen gekomen. Het is het laatste bollenperceel van het cultuurhistorisch unieke kroonjuweel Landgoederenzone en rondom Wassenaar. Het perceel geeft de Landgoederenzone de zo kenmerkende afwisseling van bos en landerijen waardoor je ver de polders in kunt kijken. Dit uitzicht blijft nu behouden. Om de aankoop mogelijk te maken werkt Land van Ons nauw samen met de gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland en omwonenden.

Franke Remerie: ‘Rondom deze locatie is nog veel natuur aanwezig. Het is een gebied met landgoederen met aan de zijde van Voorschoten de veenweides met grasland en melk- en vleesveebedrijven. De bollenteelt is vrijwel helemaal uit dit gebied verdreven. Omdat op een deel van het perceel nu nog wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen willen we kijken of ze dit door kan zetten, maar dan wel zonder het gebruik van allerlei pesticiden.’

Ingewikkelde aankoop

De koop was niet makkelijk. Onlangs stemde de gemeenteraad van Wassenaar namelijk in met de bouw van een aantal woningen op een deel van het perceel. De grond zou daarmee onbetaalbaar worden voor de plannen die Land van Ons er mee heeft. Daarom is samen met omwonenden, gemeente en provincie gezocht naar een oplossing. Een aantal omwonenden is bereid geld te schenken voor behoud van dit bijzondere perceel. Onderdeel van de aankoop zijn een op het perceel aanwezige vrijstaande woning en een loods/kantoor (van 600m2). De woning wordt verkocht. De loods wordt straks door de toekomstige beheerder van het perceel gebruikt. We zijn bovendien blij met de aankoop van een perceel zo dichtbij Den Haag. We zien dat deelnemers het belangrijk vinden om grond in hun woonomgeving te hebben. Dat is hier een duidelijk pluspunt. We hopen zo ook weer meer leden te kunnen trekken.

Eerst rust, dan biologische bollenteelt

Ons aankoopbeleid is erop gericht om met diverse bedrijfsvoeringen in verschillende delen van het land ervaring op te doen. Biologische bollenteelt stond al langer op ons wensenlijstje. De bollen gaan van de zomer uit de grond en dan zullen er 1 à 2 jaar gewassen worden ingezaaid die het humusgehalte van de grond wat omhoog moet krijgen. Die rust is ook belangrijk omdat het nog wel een paar jaar zal duren voordat de restanten van de pesticiden zijn afgebroken. Het deelperceel waar nu biologische teelt van struiken plaatsvindt zal in 2023 eigendom van Land van Ons worden. Wij gaan op zoek naar een biologische boer. Veel bollen zijn vroegbloeiers. De vroeg in het voorjaar bloeiende nectargevende bloemen van o.a de krokus zijn belangrijk voor vroeg vliegende insecten zoals hommels. Een andere bestemming waar we aan denken is om een stadstuinderij te ontwikkelen samen met bewoners. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht die mee willen helpen op en rondom dit perceel.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten