Land van Ons koopt laatste bollenperceel in het Zuid-Hollandse kroonjuweel Landgoederenzone

juni 2022

Land van Ons koopt definitief het laatste bollenveld aan de rand van Wassenaar (zie ook voorgaand bericht) en hoopt het als biologisch bollenveld te gaan beheren. Oorspronkelijk was een deel van dit perceel van 6,9 hectare bestemd voor de bouw van een aantal villa’s. Daar is veel verzet tegen gekomen. Het is het laatste bollenperceel van het cultuurhistorisch kroonjuweel Landgoederenzone bij Wassenaar (Zuid-Holland), een stukje uniek cultureel erfgoed.
De intensieve bollenteelt van de Handelskwekerij Griffioen was op deze plek niet passend meer, dus er moest een andere bestemming gevonden worden. Het perceel geeft de Landgoederenzone de zo kenmerkende afwisseling van bos en landerijen waardoor je ver de polders in kunt kijken. Dit uitzicht blijft nu behouden. Om de geplande aankoop mogelijk te maken werkt Land van Ons nauw samen met de gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland en omwonenden.

Het doel van Land van Ons met al meer dan 18.000 deelnemers is om in heel Nederland landbouwgrond aan te kopen en daar de biodiversiteit te herstellen. Dat betekent: geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer en herstel van het landschap. De deelnemers van Land van Ons stemden onlangs via een digitale stemronde in met het bestuursvoorstel het perceel aan te kopen.

Franke Remerie, voorzitter van Land van Ons: ‘Rondom deze locatie is nog veel natuur aanwezig. Het is een gebied met landgoederen met aan de zijde van Voorschoten de veenweides met grasland en melk- en vleesveebedrijven. De bollenteelt is vrijwel helemaal uit dit gebied verdreven. Omdat een deel van het perceel nu nog wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen wil Land van Ons kijken of ze dit door kan zetten, maar dan wel zonder het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen en kunstmest.’

Ingewikkelde aankoop
De koop was niet makkelijk. Onlangs stemde de gemeenteraad van Wassenaar namelijk in met de bouw van een aantal woningen op een deel van het perceel. De grond zou daarmee onbetaalbaar worden voor de plannen die Land van Ons er mee heeft. Daarom is samen met omwonenden, gemeente en provincie gezocht naar een oplossing. Een aantal omwonenden is bereid geld te schenken voor behoud van dit bijzondere perceel. Onderdeel van de aankoop zijn een op het perceel aanwezige vrijstaande woning en een loods/kantoor (van 600m2). De woning zal weer worden verkocht. De loods zal straks bedrijfsmatig worden gebruikt door de toekomstige beheerder van het perceel, die Land van Ons na aankoop gaat selecteren Die loods is interessant omdat een bedrijf een bedrijfsruimte moet hebben voor machines, gereedschappen, zaaigoed, oogst e.d.

Eerst rust dan biologische bollenteelt
De bollen gaan van de zomer uit de grond en dan zullen er 1-2 jaar gewassen worden ingezaaid, die het humusgehalte van de grond moeten verhogen. Die rust is ook belangrijk omdat het nog wel een paar jaar zal duren voordat de restanten van de pesticiden zijn afgebroken en uitgespoeld.
Het deelperceel waar nu biologische teelt van struiken plaatsvindt zal in 2023 eigendom van Land van Ons worden. Land van Ons gaat op zoek naar een biologische boer die op de grond, samen met de deelnemers, aan de slag wil gaan met biologische teelt. Waaronder dus ook de biobollenteelt. Dit is nog een groeimarkt.
Met deze stap hoopt Land van Ons de drempel te verlagen voor bollenboeren die aan een overstap zitten te denken. Veel bollen zijn vroegbloeiers. De vroeg in het voorjaar bloeiende nectargevende bloemen van o.a de krokus zijn belangrijk voor vroeg vliegende insecten zoals hommels. Een andere bestemming waar Land van Ons aan denkt voor dit perceel is om een stadstuinderij te ontwikkelen samen met bewoners uit Wassenaar, Den Haag en omstreken.

Waar ligt het precies?
Concreet gaat het om het perceel van de Handelskwekerij Griffioen aan de Rijksstraatweg 601 (N44) in Wassenaar. Het perceel grenst aan de noordzijde aan landgoed de Horsten van het koninklijk huis. Aan de zuidzijde van het perceel staan woonhuizen, aan de westzijde ligt de Rijksstraatweg en aan de oostzijde het veenweidegebied, met als eigenaar Stichting kasteel Duivenvoorde.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten