Waterplanten in de Vrouw Vennepolder

Sinds enige tijd is Stichting Waterplant.eu actief in de waterwegen van de Vrouw Vennepolder. De Vrouw Vennepolder is een stuk land van de boerencoƶperatie Land van Ons.

Wij zijn met onze stichting bezig om waterplanten te kweken in en rond de sloten van het gebied. De gekweekte waterplanten zijn bedoeld als consumptie.
De ondergedoken waterplanten, vaak zuurstofplanten genoemd, zijn daar het best geschikt voor. Ze kunnen vergeleken worden met vergeten groenten. Niemand weet meer dat de meeste van deze waterplanten eetbaar en voedzaam zijn.

Ik ben mijn hele leven al bezig met waterplanten en heb naast mijn studie ervaring opgedaan met het aanleggen van vijvers, natuurlijke waterzuiveringssystemen en aanplanten van natuurgebieden en versteviging van oevers. Voor deze projecten ben ik altijd waterplanten blijven kweken. Tegenwoordig zijn we vooral bezig met kweken om er van te kunnen eten.

Het consumeren van eetbare waterplanten is nog niet gebruikelijk. Om zo ver te komen moet er naast het kweken van planten geĆÆnvesteerd worden de ontwikkeling van methoden om het te vermarkten en houdbaar te houden tijdens vervoer en bereiding.

Er zijn in Nederland ongeveer 15 inheemse soorten die bruikbaar zijn voor de consumptiemarkt. Voorbeelden hiervan zijn Fonteinkruid, Watergentiaan, Vederkruid, Waterpest en Krabbescheer.
Naast planten die in water groeien zijn er ook eetbare moerasplanten. De meest bekende zijn Kang Kung, rijst, Waterkers, Lotus en Wasabi.

Krabbescheer in de sloot.

 

Exotische waterplanten worden in Nederland gevreesd, omdat ze plaatselijke flora en fauna zouden kunnen verdrijven door overwoekering. Dat in tegenstelling tot de planten die op het land groeien, waarvan reeds ongeveer 80% oorspronkelijk van buitenlandse afkomst is.
De exotische planten hebben een geheel eigen smaak, waardoor ze eerder een aanvulling zijn. De komende jaren gaan wij daarom deze planten presenteren in de Nederlandse keuken.

Het kweken van waterplanten is voor de Nederlandse boer zeer aantrekkelijk.
Door de groei van waterplanten wordt het water namelijk beter vastgehouden in de grond. Hierdoor kan het land weer aangroeien en kan de CO2 (kooldioxide) worden opgeslagen. Veengrond slaat namelijk CO2 in grote hoeveelheden op. Nieuwe veengronden kunnen aangroeien door vernatting van het land. Dit voorkomt inklinking.
De planten kunnen rechtstreeks de markt op de keukens in.
De ontwikkeling van machines en methoden om processen in gang te zetten en te begeleiden zal langzaam op gang komen. Dit is de tijd van grote omslag.

Bloeiende Krabbescheer.

De Krabbescheer hebben wij al in de eerste sloot van de polder liggen. De waterkwaliteit is door het plaatsen van de Krabbescheer zeer verbeterd. Het is een hele sierlijke plant die mooi is als opmaak op een bord en een nootachtige smaak heeft. De jonge plant is als sla te bereiden. Je kan hem ook roerbakken in een beetje olie met knoflook en peper.

Kees Koot