Polderlab productielandschap

Polderlab Vrouwe Venne is een van de 12 projecten die door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is geselecteerd voor het programma ‘prachtige productielandschappen’. Dat programma ondersteunt de inzet van ontwerpers bij bijvoorbeeld de energietransitie en de landbouwtransitie.

Voor Polderlab Vrouwe Venne heeft landschapsarchitect Pieter Veen van Circular Landscapes een landschapsvisie gemaakt, in de vorm van een A0-poster. De poster laat zien hoe de open veenpolder geleidelijk omgevormd gaat worden in een veel diverser landschap met voedselmoerassen en diverse teelten. De eerste teeltproeven zijn al gestart, onder begeleiding van de Universiteit van Leiden. Binnenkort zal een nieuwe sloot worden gegraven om het waterpeil te kunnen verhogen.

Het landschapsbeeld zal hier de komende jaren behoorlijk veranderen en dat zal voor sommigen even wennen zijn. De landschapsvisie zorgt ervoor dat alle maatregelen zorgvuldig afgestemd en ingepast worden. Dat is belangrijk omdat de polder een eeuwenoude verkaveling heeft en door de provincie is aangemerkt als weidevogelgebied. Voor veel maatregelen is een vergunning nodig, en daarvoor is een onderbouwde landschapsvisie vereist. Daarbij willen we het landschap ook beter beleefbaar en toegankelijk maken voor bezoekers. Als uitwerking van de landschapsvisie maakt Circular Landscapes nog ontwerpen voor passende recreatieve en educatieve voorzieningen in de Vrouwe Vennepolder.

De landschapsvisie is er mede voor bedoeld om aan bestuurders en omwonenden te laten zien wat Land van Ons voor ogen staat met Polderlab Vrouwe Venne. Op 17 november 2022 was er daarom een bewonersavond in het Polderpodium van Oud Ade en op 21 december 2022 is er een overleg met alle bestuurders uit de regio.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten