Het belang van biodiversiteit

Image

Landbouw heeft grote impact op biodiversiteit

Een grote biodiversiteit – de variatie in soorten van leven op aarde – is onmisbaar voor de natuur en voor ons bestaan . Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk door menselijke activiteiten. Hoe wij omgaan met de aarde heeft een groot effect op biodiversiteit en daarmee op alle leven op aarde, inclusief de mens, onze leefomgeving en onze voedselproductie.

In Nederland wordt meer dan 65% van het land-oppervlak voor landbouw gebruikt. De landbouw heeft in de afgelopen eeuwen veel invloed gehad op de biodiversiteit, denk bijvoorbeeld aan de belangrijke functie van Nederland voor de weidevogels. Maar in de afgelopen tientallen jaren is die invloed vooral negatief geworden. Daarom is het voor herstel van de biodiversiteit zo belangrijk, dat we op een ecologisch verantwoorde manier met landbouw en landbouwgrond omgaan.

Wil je meer lezen over biodiversiteit? Klik dan hier

Word deelnemer bij van Land van Ons

en help mee om de transitie te maken naar een duurzamere landbouw in Nederland!