Zwagermieden

Kenmerken

Grootte: 16,4 hectare
Type: plas-dras en kruidenrijk grasland voor weidevogels, beweiding door rundvee 
Aankoopdatum: 19 april 2021

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Op 26 augustus 2020 kocht Land van Ons een klein plasdras weideperceel bij Triemen (Friesland). Op dat moment hadden we ook al ons oog laten vallen op een nabijgelegen groter weideperceel. Het interessante daarvan was dat door de ligging naast een relatief nieuw natuurgebied van Staatsbosbeheer er goede mogelijkheden zouden zijn voor versterking van de biodiversiteit. Het perceel is eigenlijk de afgelopen decennia standaard in gebruik geweest als weideperceel (bemesting met gier, hooiland, beperkte begrazing door schapen). Het is nauwelijks rijk aan kruiden, het maaibeleid is niet afgestemd op weidevogels en de waterstand wordt ’s winters niet opgehoogd. Door de aankoop willen we hier verandering in brengen.

En kijk vooral even naar deze uitzending (in het Fries!) van Omrop Fryslân, programmareeks ‘Foarútsjen mei Reitse’, januari 2023.

 

Onze boer

De pachters van dit perceel zijn Piet en Jacoba Mulder. Met behulp van een pomp op zonnepanelen zorgt Piet dat er vanaf begin februari water op het perceel wordt gepompt. Het perceel komt dan deels onder water te staan. Het ontstane ‘plas dras’-gebied, goed voor de flora en fauna, is essentieel voor het foerageren van weidevogels. Het maaibeleid is van mei tot juli volledig afgestemd op de bescherming van de grutto’s en andere weidevogels.

Teelt

Info volgt z.s.m. 

Perceelteam

Info volgt z.s.m. 

 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Bindert Kloosterman
E-mailadres: triemenzwagermieden@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort volg je de regeneratieve reis van Perceel Zwagermieden op sociale media!

Gerelateerde berichten