Triemen

Kenmerken

Grootte: 4,3 hectare
Type: plas-dras grasland voor weidevogels en nabeweiding door rundvee
Aankoopdatum: 17 augustus 2020

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Klein maar fijn. Zo zou je het stukje Land van Ons in de Noordelijke Friese Wouden prima kunnen omschrijven. Net als de kudde van vijf stuks rundvee die het begraast. Het zijn Dexter koeien, een ras van ongeveer een meter hoog. Ter vergelijking: een ‘gewone’ melkkoe heeft een schofthoogte van rond de een meter vijftig. Naast de koeien lopen er ook schapen. Dit is een deel van het jaar plas-dras gebied. Een op zonnepanelen draaiende pomp brengt later in het jaar water op het ongeveer vier hectaren tellend perceel, zodat een deel blank komt te staan. Dat komt de biodiversiteit ten goede. De koeien maakt dat niks uit, die zijn daar tegen bestand. Bekijk de pomp in het filmpje hieronder:

Onze boer

Annegreet en Erik Boven van Hoeve Hoogland produceren lokaal en op duurzame manier voedsel en voorzien hiermee een aantal huishoudens in hun omgeving. Ze boeren natuurinclusief en bieden tevens een leer- werkplek voor jongeren van Praktijkschool Fryslan. Jongeren die vastgelopen zijn op school vinden bij hun een alternatief onderwijstraject.

Teelt

Op het terrein van 4 hectare lopen 5 Dexter koeien en een groepje schapen.

Op de percelen is een beheersovereenkomst gevestigd met verschillende ingetekende pakketten: reguliere plasdras, greppel-plasdras, kruidenrijk grasland, ruige mest, legselbeheer en grasland met rustperiode. Dit houdt onder andere in dat er tot en met 15 juni geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. De watervoorziening van de plasdrassen wordt geregeld door natuurlijke instroming alsmede door een pomp op zonnepanelen.

Perceelteam

Meer informatie over het perceelteam van perceel Triemen volgt z.s.m. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Ineke Spies
E-mailadres: triemenzwagermieden@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort volg je de regeneratieve reis van Perceel Triemen op sociale media!

Gerelateerde berichten