Land van Ons wil land aankopen in Onnen

Image

Burgercoöperatie Land van Ons pakt voortvarend door om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. Op 15 april sluit de stemming onder de deelnemers over het voorstel een perceel landbouwgrond in Onnen (26 ha, Groningen) te kopen. Het doel van de aankoop is het boerenland zo te gebruiken dat het goed is voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem.

Op dit moment geeft het voorgestelde perceel bij Onnen een polderachtig weidelandschap waar louter gras groeit. Land van Ons ziet allerlei mogelijkheden.

Voorzitter Franke Remerie: ‘Coöperatiedeelnemers die op dat gebied deskundig zijn, geven een oriëntatie voor de herinrichting van het perceel. Met lokale leden werken we dat uit en vertalen het in concrete plannen. Aankomende zomer gaan we al resultaten zien. In mei beginnen we met het inzaaien van 3 ha met boekweit, een gewas dat door z’n uitbundige bloei een insectentrekker bij uitstek is.
We zijn dus niet een organisatie van beleidsplannen schrijven, we gaan concreet aan de slag om het landschap te verbeteren. Op onze eigen grond zorgen we dat het aantal soorten weer toeneemt.
We hopen dat onze aanpak mensen in de buurt aanspreekt. Het mooie is dat iedereen mee kan doen want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden hebben we de regie in eigen hand en kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving snel weer aantrekkelijker wordt.’

Van louter gras naar mozaïek-landschap
Land van Ons wil een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. De Es was lang geleden al bewoond en vol boerenbedrijvigheid. Met onder andere de hoogteverschillen en de diverse sloten zijn er allerlei mogelijkheden om het landschap aantrekkelijker te maken. Voor het komende groeiseizoen wordt dus alvast 2,5 ha ingezaaid met boekweit, een uitbundig bloeiend gewas waar bijen en andere insecten dol op zijn.

Verandering van landschap Onneres
Het aangekochte perceel ligt in een essenlandschap, dicht tegen de stad Groningen aan. De basis voor het landschap werd gelegd vanaf de Middeleeuwen. De groeiende bevolking leidde toen tot het ontstaan van ‘esdorpen’ op de Hondsrug. De beekdalen werden er ontgonnen en uit de veenbodem werd turf gestoken. In de 19e eeuw veranderde het landschap drastisch als gevolg van de uitvinding van prikkeldraad en kunstmest. Houtwallen op de flanken van de Hondsrug verdwenen, en de lastig te bewerken heidegronden werden omgevormd tot landbouwgrond. Door diverse ontginningen van het veen, de aanleg van afwateringssloten, en aanplant van bomen die later voor het grootste deel weer gekapt werden, veranderde het landschap verder. Dit perceel is daardoor erg eentonig in beeld en biodiversiteit.

Pingoruïne
In het gebied ligt een pingoruïne. Een pingo is een heuvel die ontstaan is doordat een ondergrondse ijslens de bodem heeft opgedrukt. Zo’n heuvel kan wel zestig meter hoog worden en een diameter hebben van driehonderd meter.
Pingoruïnes zijn de overblijfselen van een pingo als het ijs in de ondergrond smelt. Er ontstaat dan een ringvormige krater die wordt opgevuld met smeltwater. Dit meertje kan vervolgens in een warmere tijd weer opgevuld worden met organisch materiaal als gevolg van plantengroei. In de loop van de tijd vormt zich uit dit organisch materiaal veen. Later is dat veen er door de mens uit gehaald om te gebruiken als brandstof. Hierdoor werd de vorm van de pingo’s weer zichtbaar als ronde meertjes in het landschap. In ons land zijn pingo’s ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd, zo’n 13.000 jaar geleden.

Lees ook het artikel in Het Dagblad van het Noorden.

Voor wie geen toegang krijgt, zie hier en hier.