Land van Ons krijgt bijdrage Nationale Postcode Loterij

Land van Ons is heel blij met de schenking van 750.000 € die wij krijgen van de Nationale Postcode Loterij. Met die gelden kunnen wij onze missie verder verwezenlijken: meer biodiversiteit brengen in boerenland. Plant- en diersoorten kunnen zich dankzij deze steun nog beter ontwikkelen. De schenking gaat ook helpen om meer bekendheid te krijgen voor Land van Ons en dus meer Nederlanders te interesseren in de koop van een stukje boerenland. Al met al betekent de steun van de Nationale Postcode Loterij, en in eerdere jaren die van Stichting DOEN, een flinke stap voorwaarts in slagkracht van de organisatie.

Drie jaar lang kregen wij financiële steun van Stichting DOEN om meer bekendheid te geven aan Land van Ons en onze missie. Dankzij die steun konden wij de hulp inroepen van gedreven, idealistische freelancers, die samen met onze vele kundige en ervaren vrijwilligers de basis legden van een soepel opererend team Marketing & Communicatie. Mede dankzij de zorgzame begeleiding van Stichting DOEN hebben we veel meer Nederlanders kunnen betrekken bij het herstel van biodiversiteit in boerenland. En dankzij hun introductie konden we kennismaken met de Nationale Postcode Loterij.

Met de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen we nu de Land van Ons-organisatie verder ontwikkelen. Vanuit een platte organisatie met 300 deskundige en toegewijde vrijwilligers.  De Postcode Loterij geeft in vertrouwen dat wij de gelden doelmatig in zullen zetten. En dat is prachtig. Dat blijven we met elkaar waarmaken. De komende 3 jaar kunnen we zelf beslissen wanneer we de fondsen aanwenden, en waarvoor. Het geld staat al op onze rekening!

Namens alle 28.000 deelnemers in de coöperatie Grote Dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, die met hun deelname in de loterij deze schenking mogelijk maakten!

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten