Oprichter Land van Ons krijgt Cultuur Onderscheiding 2024

Franke Remerie, oprichter, inspirator en jarenlang voorzitter van Land van Ons, ontvangt op 3 juni de Cultuurfonds Onderscheiding (voorheen Zilveren Anjer) voor jarenlange onverplichte inzet voor natuur en cultuur.

Visionair, voortvarend en vasthoudend trok Franke Remerie samen met Jaap Benschop de burgercoöperatie Land van Ons van de grond en maakte het burgerinitiatief tot een aanjager van de landbouwtransitie. Land van Ons is trots op haar oprichter en eerste voorzitter, en feliciteert hem van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.

Franke Remerie (Foto: Marijn Smulders)

Franke Remerie ervoer landschapspijn en zorgen om het verdwijnen van plant- en diersoorten, nog voordat landbouw een hoofdthema werd van het nieuws, en zorgde voor vette krantenkoppen.

Boerenland is de sleutel tot het herstel van de biodiversiteit. Door landbouwgrond te kopen, krijg je die sleutel in handen en kun je ervoor zorgen dat vogels en vlinders terugkomen, dat het bodemleven weer gezond wordt, dat lucht en water weer worden gezuiverd.

Franke Remerie’s idee is simpel en iedereen kan meedoen: burgers leggen geld in, worden deelnemer in de coöperatie, en hun rendement is een grotere soortenrijkdom. De coöperatie koopt boerenland, en verpacht dit aan biologische boeren die gezond voedsel voor iedereen produceren. Vrijwilligers zorgen voor aanleg van heggen, poelen en akkerranden die de biodiversiteit helpen verbeteren. Geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest, geen zware machines en diep ploegen. De coöperatie wordt gerund door vrijwilligers (momenteel ongeveer 300), vrijwel elke ingelegde euro gaat naar m2’s boerenland. De coöperatie heeft inmiddels 28.000 deelnemers en elke dag worden het er meer. In november 2023 trad Remerie terug als voorzitter van Land van Ons, en startte De Groene Sprong, een burgerinitiatief voor natuurinclusieve inrichting van de Nederlandse leefomgeving door burgercollectieven.

Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds, benadrukt het belang van vrijwilligers zoals Franke Remerie: ‘Met de Cultuurfonds Onderscheiding zetten we mensen in de spotlights die zich jarenlang belangeloos inzetten voor cultuur of natuur. Zij zijn onmisbaar voor het levendig en toegankelijk houden van deze essentiële onderdelen van onze samenleving. De vrijwilligers die onze onderscheiding ontvangen, zijn het ‘gouden draadje’ dat ons netwerk verbindt.’

Dit jaar is het de 75e keer dat het Cultuurfonds bijzondere vrijwilligers voor cultuur en natuur een onderscheiding toekent. Tot nu toe zijn meer dan 300 mensen geëerd. ‘Cultuur en natuur zijn de verbindende waarden in onze samenleving,’ aldus Broers. ‘Deze bijzondere vrijwilligers laten zien hoeveel je kunt betekenen door je in te zetten.’

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten