Jaarverslag 2023 Land van Ons

De vergroening van het Nederlandse landbouwareaal hangt sterk af van overheid en politiek, maar hoe hard gaat het nu? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde een uitgebreide analyse van de plannen voor de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied. Dit betreft grootschalige extensivering van landbouwgrond en uitbreiding van het agrarisch natuur en landschapsbeheer. Met het PBL maken wij ons grote zorgen of de doelen wel gehaald kunnen worden. Het transitiepad is nog onvoldoende scherp en zonder prioritering.

Alle redenen voor Land van Ons om koersvast op onze missie te blijven, nieuwe deelnemers aan te trekken, met regelmaat land te kopen, en te blijven samenwerken met onze boeren voor méér soortenrijkdom op akkers en weiden.

De Landbouwtransitie? Wij zijn alvast begonnen!

Lees er meer over in ons Jaarverslag 2023.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten