Udenhout

Kenmerken

Grootte: 7,77 hectare
Type: grasland + akkerland

Aankoopdatum: januari 2024

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het perceel is gelegen ten zuiden van de Loonse en Drunense duinen. Het is lange tijd op gangbare wijze gebruikt als grasland en voor de (intensieve) maisteelt. Potentie voor verbetering van de biodiversiteit is hoog.

We hebben inmiddels een geschikte pachter gezocht en gevonden: Sprankenhof, een biologische tuinderij, gelegen naast het perceel. Ook is sinds kort Jaap Nieuwenhuijsen bereid gevonden en aangesteld als perceelcoördinator en zijn we momenteel als kwartiermakers, samen met Jaap, een perceelteam aan het formeren.

De plannen voor herinrichting  van perceel Udenhout staan in de steigers en zullen de komende maanden uitgewerkt worden. We willen het kleinschalige boerenlandschap weer terugbrengen zoals dat er 70 jaar in deze regio was: Kleine, diverse akkers en weilanden, omgeven door heggen, bomen en struweel.

De nabijheid van het bos en natuurgebied de Brand geeft mogelijkheden om mooie overgangen te maken en ook zijn er al eerste contacten met het waterschap om naar een goede water(stand) beheersing toe te werken.

Intussen is de monitoring van biodiversiteit al gestart met een nulmeting op diverse soorten: Insecten, mossen en planten en vogels.

De herinrichting zal naar verwachting dit najaar beginnen.

Onze boer

Het perceel wordt gepacht door de familie Vonk-Vermeer van boshoeve Sprankenhof.

Zij hebben een biologische tuinderij met veel activiteiten daar omheen: biologische winkel, pluktuin, boomgaard, schapen, kookstudio, educatie, etc.

Ze pachten de 7,7 hectare van Land van Ons om zo het bedrijf uit te breiden, nog duurzamer (meer circulair) te maken, en ook continuïteit voor de volgende generatie te borgen.

Teelt

De grond zal voor een deel als grasland en voor een deel als akkerland gebruikt worden.

Voor dit eerste groei-seizoen is recent door Sprankenhof ca. 4 hectare huttentut gezaaid, goed voor de grond en goed voor de biodiversiteit.

Perceelteam

Het perceelteam is in oprichting. We zijn met diverse mensen in gesprek, die aangegeven hebben een rol willen spelen bij de activiteiten, met name rond het monitoren van biodiversiteit en de herinrichting van het perceel.

Gaby Meekes en Harrie Paulissen hebben de afgelopen maanden als kwartiermakers de eerste stappen gezet m.b.t. de organisatie rond perceel Udenhout. Zij dragen nu het stokje over aan Jaap, de nieuwe perceelcoördinator, maar zullen de komende maanden nog betrokken blijven om Jaap en het perceelteam te ondersteunen met de opstart.

We zijn nog op zoek naar een vaste vrijwilliger voor communicatie/PR rond het perceel,  dus mocht je interesse hebben, laat het ons dan weten via het onderstaande mailadres.

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Jaap Nieuwenhuijsen

E-mailadres: udenhout@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort volg je de regeneratieve reis van perceel Udenhout ook op sociale media! 

Gerelateerde berichten