Udenhout

Kenmerken

Grootte: 7,77 hectare
Type: grasland

Aankoopdatum: januari 2024

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het perceel is lange tijd op gangbare wijze gebruikt als grasland en voor de maisteelt. Potentie voor verbetering van de biodiversiteit is hoog. We zijn begonnen met het leggen van contacten in de buurt, het inventariseren van potentiële pachters en het formeren van een perceelteam.

De helft van het aangekochte perceel ligt binnen Natura 2000 gebied. Het gebruik van de gronden in het N2000 gebied gaan we integreren in een visie op de toekomstige inrichting van het perceel, om zo een balans te creëren tussen voedselproductie en ecologie.

Onze boer

Teelt

De gronden zijn zowel als grasland als voor landbouw geschikt.

Perceelteam

Gaby Meekes en Harrie Paulissen zijn sinds 15 januari 2024 de kwartiermakers voor perceel Udenhout.

Het perceel is zeer recent aangekocht, dus we staan aan het begin van een heel traject.

We zijn op zoek naar mensen voor diverse rollen in het perceelteam: onder andere een perceelcoördinator, fotograaf, ecoloog/bioloog en communicatie/tekstschrijver.

Mocht je incidenteel of structureel je willen inzetten als vrijwilliger, structureel of incidenteel, of heb je een gouden tip, meld je dan bij Gaby of Harrie. Houd deze pagina in de gaten voor verdere ontwikkelingen van perceel Udenhout.

Locatie

Contact

Kwartiermakers: Gaby Meekes en Harrie Paulissen

E-mailadres: udenhout@landvanons.nl

Sociale media

Gerelateerde berichten