Kruiningen

Kenmerken

Grootte: 11,6 hectare
Aankoopdatum: 6 maart 2023

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Alex van Hootegem heeft samenwerking met Land van Ons gezocht om de biodiversiteit in zijn bedrijfsvoering te versterken. De aankoop van een van de percelen van Alex (en hij gaat het dan weer van Land van Ons pachten) is bedoeld als eerste stap in een veel verdergaande samenwerking. Het plan is dat alle 145 ha op de schop gaan. Overeenkomstig het 3-punten plan van Land van Ons zou 10% van het areaal aan biodiversiteit besteed moeten worden. Daarvoor gaan we samen een plan uitwerken. Daarnaast gaan we samen kijken of we de verwerking en afzet van de producten die Alex nu al teelt en de producten die op andere percelen van Land van Ons worden geteeld effectiever kunnen organiseren.

Onze boer

Het perceel in Kruiningen wordt gepacht door de boer die het aan ons verkocht heeft: Alex van Hootegem. Samen met zijn vrouw runt Alex het grote, rond 1860 opgerichte,  familiebedrijf, en sinds kort werkt hun zoon Emiel met hen mee.

In 1980 zijn de bedrijfsgebouwen vanwege uitbreiding van de dorpskern verplaatst naar de huidige locatie enkele kilometers buiten het dorp. In 1999 besloten Alex en Anneke om het bedrijf om te schakelen naar biologisch. Sinds 2002 is de hele productie biologisch. In 2005 zijn Alex en Anneke gestart met De Grote Verleiding, een webwinkel met groente en fruit van telers uit de regio, aangevuld met allerlei producten van biomerken. Ze hebben een afzet in een straal van ongeveer 50 kilometer. Ook organiseren ze sinds 2005 op het bedrijf een weekmarkt. 

In 2013 zijn de Van Hootegems doorgeschakeld naar biodynamische teelt. Dat betekent dat zij nu telen volgens de Demeter norm. Het bedrijf is met zijn 141 hectare een van de grootste BD-akkerbouwbedrijven in het land. Het bedrijf is met zijn weekmarkt een grote publiekstrekker in de regio.

Teelt

Informatie volgt z.s.m. 

Perceelteam

Informatie over het perceelteam in Kruiningen volgt z.s.m. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: volgt z.s.m. 
E-mailadres: kruiningen@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Kruiningen op sociale media!

Gerelateerde berichten