Houten

Kenmerken

Grootte: 18,6 hectare
Type: voormalige kasteeltuin, vanaf 1969 maisakker en grasland

Aankoopdatum: 16 november 2023

Ruimtelijke analyse


Waar we aan werken

Ingeklemd tussen Utrecht, Houten en Nieuwegein ligt Kasteel Heemstede. Ooit lag bij dit kasteel een kasteeltuin van grote allure, inmiddels ligt het perceel er wat verwaarloosd bij en wordt er al jaren mais en gras geteeld. Toch zijn nog steeds de voormalige oprijlaan en andere landschapselementen met bomen, waterpartijen en sloten met riet zichtbaar.

We denken na over het inrichten van dit bijzondere stuk land op een manier die de biodiversiteit vergroot en tegelijkertijd recht doet aan de historische context van het perceel. Het wordt een interessante uitdaging om dit voor elkaar te krijgen in de vorm van een rendabel landbouwbedrijf.

Op het gebied van biodiversiteit is veel winst te behalen. Er wordt al jaren achtereen mais geteeld en een ander deel is blijvend grasland waar uitsluitend gemaaid wordt en niet beweid. 

Voor wat betreft de cultuurhistorie: eind 17e eeuw zijn de tuinen van kasteel Heemstede aangelegd in de Franse barokstijl. Deze barokke siertuinen terugbrengen is niet te verenigen met een landbouwbedrijf en voldoende voedselproductie, maar bepaalde elementen zijn zeker in te passen. We denken dan aan het terugbrengen van zichtlijnen, het herstellen van de oprijlaan met zijn oude hoogstambomen en het terugbrengen van moes- en fruittuinen.

Onze boer

Door de ligging in een dichtbevolkt gebied zijn er goede mogelijkheden om burgers te betrekken bij het perceel; als vrijwilliger, maar bijvoorbeeld ook om de oogst lokaal en direct te kunnen verkopen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een pachter voor dit unieke perceel. Meer informatie volgt z.s.m. 

Teelt

Een zonering van het lange, smalle perceel lijkt de aangewezen manier om diverse onderdelen in te passen. Van oudsher lag de moestuin dicht bij het landhuis. Daarachter kan worden gedacht aan een boomgaard of de teelt van kleinfruit. Fruitteelt komt van oorsprong veel voor in het gebied rondom Houten. Nog verder naar achteren kan het perceel extensiever beheerd worden met bijvoorbeeld (op termijn) kruidenrijk grasland en beweiding door kleinvee of jongvee, of de teelt van granen.

Perceelteam

Het perceelteam bestaat uit Bram Eigenhuis (perceelcoördinator), Mieke Baldé (perceel en pachters), Rudo Snabilie (communicatie) en Dick Sijtsma (fotograaf). We zoeken nog een ecoloog als 5de lid van het perceelteam. 
 
Daarnaast hebben we gemerkt dat er veel mensen zijn die het leuk vinden om nauw betrokken te zijn bij het perceel. Een groot aantal vrijwilligers stelt hun talent, tijd, ervaring en hulp beschikbaar. Denk aan werken op het land op georganiseerde perceeldagen, het bemannen van een Land van Ons stand of sparren over hoe we biodiversiteit en natuur nog beter kunnen herstellen. Ook ontvangen we regelmatig tips en worden links met andere mensen en partijen gelegd. Alle hulp is welkom! 
 
We hebben een nieuwbrief in het leven geroepen waarmee we deze groep  op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. En zo doen wij ook onze uitvragen wanneer we hulp nodig hebben. Vind jij het ook leuk om op de hoogte gehouden te worden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door te mailen naar houten@landvanons.nl.

Locatie

Contact

Kwartiermaker: Bram Eigenhuis
E-mailadres: houten@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort kun je de regeneratieve reis van Perceel Houten volgen op sociale media!

Gerelateerde berichten