Houten

Kenmerken

Grootte: 18,6 hectare
Type: voormalige kasteeltuin, vanaf 1969 maisakker en grasland

Aankoopdatum: volgt

Ruimtelijke analyse


Waar we aan werken

Ingeklemd tussen Utrecht, Houten en Nieuwegein ligt Kasteel Heemstede. Ooit lag bij dit kasteel een kasteeltuin van grote allure, inmiddels ligt het perceel er wat verwaarloosd bij en wordt er al jaren mais en gras geteeld. Toch zijn nog steeds de voormalige oprijlaan en andere landschapselementen met bomen, waterpartijen en sloten met riet zichtbaar.

We denken na over het inrichten van dit bijzondere stuk land op een manier die de biodiversiteit vergroot en tegelijkertijd recht doet aan de historische context van het perceel. Het wordt een interessante uitdaging om dit voor elkaar te krijgen in de vorm van een rendabel landbouwbedrijf.

Op het gebied van biodiversiteit is veel winst te behalen. Er wordt al jaren achtereen mais geteeld en een ander deel is blijvend grasland waar uitsluitend gemaaid wordt en niet beweid. 

Voor wat betreft de cultuurhistorie: eind 17e eeuw zijn de tuinen van kasteel Heemstede aangelegd in de Franse barokstijl. Deze barokke siertuinen terugbrengen is niet te verenigen met een landbouwbedrijf en voldoende voedselproductie, maar bepaalde elementen zijn zeker in te passen. We denken dan aan het terugbrengen van zichtlijnen, het herstellen van de oprijlaan met zijn oude hoogstambomen en het terugbrengen van moes- en fruittuinen.

Onze boer

Door de ligging in een dichtbevolkt gebied zijn er goede mogelijkheden om burgers te betrekken bij het perceel; als vrijwilliger, maar bijvoorbeeld ook om de oogst lokaal en direct te kunnen verkopen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een pachter voor dit unieke perceel. Meer informatie volgt z.s.m. 

Teelt

Een zonering van het lange, smalle perceel lijkt de aangewezen manier om diverse onderdelen in te passen. Van oudsher lag de moestuin dicht bij het landhuis. Daarachter kan worden gedacht aan een boomgaard of de teelt van kleinfruit. Fruitteelt komt van oorsprong veel voor in het gebied rondom Houten. Nog verder naar achteren kan het perceel extensiever beheerd worden met bijvoorbeeld (op termijn) kruidenrijk grasland en beweiding door kleinvee of jongvee, of de teelt van granen.

Perceelteam

Aan het perceelteam is naast Bram Eigenhuis inmiddels een tweede teamlid toegevoegd: Mieke Baldé. Er lopen nog andere gesprekken, dus we verwachten snel een groep mensen bij elkaar te hebben die met het perceel aan de slag gaan.  

Ergens in september hopen we met een team van vrijwillige experts (ecoloog en vogelexpert, architect en ruimtelijke planoloog, historisch-geograaf, biologische tuinder en team Beheer & Ontwikkeling) het perceel voor de eerste keer te bezoeken, zodat we concrete plannen kunnen maken. Ondertussen zijn we bezig met voorbereidingen voor de winter. De oplevering van het perceel is eind oktober na de laatste oogst, dus dan kunnen we echt van start.

Ondertussen zijn er al veel tips binnengekomen en staan kennismakingen gepland. We zijn nu aan het verkennen met welke partners we op korte en lange termijn zouden kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan Local2Local, GraanGeluk, BouwBoeren, Wilderland, Stichting HoopHeggen, maar ook heel nabij, het met een ster bekroonde restaurant Kasteel Heemstede. 

We staan nog maar aan het begin van dit traject. Het perceel heeft veel potentie en er is van alles mogelijk. Zodra de plannen concreter worden, volgt een update.
Mocht je zelf graag willen bijdragen aan dit perceel, of heb je een gouden tip, dan kun je je melden bij Bram Eigenhuis. Houd perceel Houten in de gaten!

 

 

Locatie

Contact

Kwartiermaker: Bram Eigenhuis
E-mailadres: houten@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort kun je de regeneratieve reis van Perceel Houten volgen op sociale media!

Gerelateerde berichten