Holtesch (Hooghalen)

Kenmerken

Grootte: 8,4 hectare
Type: akker op zandgrond
Aankoopdatum: 31 maart 2020

Ruimtelijke analyse

 

Waar we aan werken

De Holtesch is 13 ha groot. Daarvan is ruim 8 ha nu eigendom van Land van Ons. We hopen dat in de loop van de tijd we voor elkaar krijgen de andere 4 kleinere perceeltjes, die ook onderdeel van de Holtesch uitmaken, ook te verwerven. Het perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als ‘esgronden’.

De ligging is aan de rand van een bosperceel (SBB Heuvingerzand). Het is gelegen in de zone NNN (Nationaal Natuur Netwerk) en is aangeduid als de zone ‘droge dooradering 2019’. Gesprekken met de provincie over mogelijke subsidie hebben geen resultaat opgeleverd.

Het eerste jaar is het perceel bewerkt en ingezaaid met boekweit, een gewas dat veel bijen en andere insecten aantrekt. De teelt van boekweit is zo goed als verdwenen in Nederland. Dit ‘oude’ gewas brengen we graag weer terug in Nederland. Na de oogst, die najaar 2020 heeft plaatsgevonden, is wintertarwe ingezaaid. En vervolgens is gewerkt met huttentut.

Meer weten over wat we doen in Hooghalen? Bekijk dan het beheerplan en onze video’s: 

Onze boer

Biologisch-dynamische legkippenboer Kees Sijbenga bewerkt ons land. Hij heeft een biologisch-dynamisch gemengd bedrijf met 3.000 legkippen, diverse akkergewassen en nog teelt van planten.

Behalve de gewassen waar hij nu mee bezig is heeft hij ook vergaande plannen voor teelt van paddenstoelen op stro van eigen teelt. In de combinatie met zijn kippen kan hij een gesloten systeem maken: graangewas – stro – paddenstoelen – kippen – akker.

Teelt

Het huidige gebruik is grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. In 2020 hebben we het terrein voor het eerst ingezaaid met boekweit en de oogst is inmiddels gedaan en heeft mede geleid tot het aanbieden van een keur aan boekweitproducten in de webshop.

Boekweit verdraagt zichzelf goed, dus het kan wel een paar keer na elkaar geteeld worden, maar vervolgens hoort het eigenlijk ingepast te worden in een vruchtwisseling. In Westerwolde (voorbeeldlocatie) is het onderdeel van een 6 à 8 jarige vruchtwisseling, met rogge, zomergraan (haver, gerst), gras-klaver, hennep en lupine of stamslabonen.

Kees Sijbenga in Hooghalen werkt in strokenteelt, met veel mengsel van granen en vlinderbloemigen (lupine, veldbonen). Daar past de boekweit ook heel goed in. Strokenteelt is een techniek binnen biologische landbouw waarmee een habitat gecreëerd wordt voor veel natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Een dergelijke aanpak op het perceel van Land van Ons in Hooghalen, met ook steeds terugkerende teelt van boekweit, zou qua aantal en diversiteit aan insecten en daarmee ook vogels van grote waarde zijn. Het is ook de bedoeling om daar komend jaar mee te starten.

Op het ‘paardenweitje’, deel van de Holtesch worden in 2022 gewassen geteeld: het wordt dus akkerland.

Perceelteam

Een deel van het perceelteam na het plaatsen van het informatiebord.

Meer informatie over het perceelteam volgt. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Betteke Krantz
E-mailadres: holtesch@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Holtesch op sociale media!

Gerelateerde berichten