Holtesch (Hooghalen)

Kenmerken

Grootte: 8,4 hectare
Type: akker op zandgrond
Aankoopdatum: 31 maart 2020

Ruimtelijke analyse

 

Waar we aan werken

De Holtesch is 13 ha groot. Daarvan is ruim 8 ha nu eigendom van Land van Ons. We hopen dat in de loop van de tijd we voor elkaar krijgen de andere 4 kleinere perceeltjes, die ook onderdeel van de Holtesch uitmaken, ook te verwerven. Het perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als ‘esgronden’.

De ligging is aan de rand van een bosperceel (SBB Heuvingerzand). Het is gelegen in de zone NNN (Nationaal Natuur Netwerk) en is aangeduid als de zone ‘droge dooradering 2019’. Gesprekken met de provincie over mogelijke subsidie hebben geen resultaat opgeleverd.

Het eerste jaar is het perceel bewerkt en ingezaaid met boekweit, een gewas dat veel bijen en andere insecten aantrekt. De teelt van boekweit is zo goed als verdwenen in Nederland. Dit ‘oude’ gewas brengen we graag weer terug in Nederland. Na de oogst, die najaar 2020 heeft plaatsgevonden, is wintertarwe ingezaaid. En vervolgens is gewerkt met huttentut.

Meer weten over wat we doen in Hooghalen? Bekijk dan het beheerplan en onze video’s: 

Onze boer

Biologisch-dynamische legkippenboer Kees Sijbenga bewerkt ons land. Hij heeft een biologisch-dynamisch gemengd bedrijf met 3.000 legkippen, diverse akkergewassen en nog teelt van planten.

Behalve de gewassen waar hij nu mee bezig is heeft hij ook vergaande plannen voor teelt van paddenstoelen op stro van eigen teelt. In de combinatie met zijn kippen kan hij een gesloten systeem maken: graangewas – stro – paddenstoelen – kippen – akker.

Teelt

De grond is vrij
droog en beregenen is in principe niet toegestaan. Hierdoor kunnen niet alle gewassen op de es
geteelt worden.
In 2020 hebben we het terrein, dat ervoor grasland was, voor het eerst ingezaaid met boekweit.
Boekweit is een rijk en lang bloeiend gewas, dat niet veel eisen aan de bodem stelt. Goed voor
insecten en het bodemleven. De oogst ervan heeft geleid tot het aanbieden van een keur aan
boekweitproducten in de webshop.

Kees Sijbenga in Hooghalen werkt in strokenteelt, met veel mengsel van granen en vlinderbloemigen (lupine, veldbonen). Daar past de boekweit ook heel goed in. Strokenteelt is een techniek binnen biologische landbouw waarmee een habitat gecreëerd wordt voor veel natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Vanaf 2021 tot nu zijn er afwisselend de volgende gewassen op geteeld: boekweit, baktarwe, spelt, lupine, huttentut, haver en rogge. In de winter wordt een groenbemester of wintergranen ingezaaid. De randen van het perceel worden voorzien van een bloemenmengsel.

Perceelteam

Een deel van het perceelteam na het plaatsen van het informatiebord.

Het perceelteam is zelfsturend en bestaat uit ongeveer 10 personen. Vier personen hebben de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoering van de coördinatie, het beheer, de PR en de monitoring. Er zijn mensen die vaste taken hebben maar de meeste mensen zetten zich ook breder in. Het hele team komt in ieder geval twee keer per jaar samen met de boer bij elkaar voor overleg. Vanaf 2022 worden er jaarlijks wormen, vogels, bestuivers en planten geteld. Regelmatig staan mensen van het team in een stand met Land-van-Ons producten op een markt. Als er onderhoud nodig is aan de boomsingel of keverbank of er wordt een perceeldag georganiseerd, dan doet het team dit samen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Locatie

Contact

E-mailadres:  holtesch@landvanons.nl t.a.v. Betteke Krantz

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Holtesch op sociale media!

Gerelateerde berichten