Onneresch uitgebreid met Het Veentje

 

Voorjaar 2021 kocht Land van Ons 26 hectare grasland op de Onneresch. Negen hectare daarvan is hoger gelegen esgrond, waar akkers zijn ingezaaid. Elf hectare werd honderd jaar geleden afgegraven en wordt nu beweid met jongvee van ‘onze’ biologisch-dynamische boer Berend Steenbergen.

In het midden ligt een natuurlijke laagte, ‘Het Veentje’ genaamd. Een deel hiervan was nog niet in ons bezit. Recentelijk is door een grondruil dit deel ook van ons geworden.  

Het Veentje

Het Veentje is van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde en is nu in het perceelbeheer opgenomen. Dat biedt een unieke kans om het water vast te houden met een stuwtje. Het Waterschap stemt hiermee in. We voorkomen verdere veenoxidatie en bodemdaling en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Het beheerdoel is bloemrijk grasland.

Vorige zomer heeft Landschapsbeheer Groningen met vrijwilligers van Land van Ons een dertigtal boringen gezet. Tot ieders verbazing kwam er een niet-vergraven pingoruïne tevoorschijn van 5,5 meter diep. Dat is opmerkelijk omdat de meeste veentjes op de Hondsrug werden uitgestoken voor brandstof.

De Universiteit van Utrecht heeft in oktober boorkernen gestoken voor paleobotanisch onderzoek. Met de resultaten hiervan komen we (hopelijk) meer te weten over de gewassen die op de es werden verbouwd in de middeleeuwen, toen er al op de es geboerd werd, en door het Trechterbekervolk 5000 jaar geleden.

Zodra de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar zijn, schrijven we een uitgebreider artikel en organiseren we een (pers)bijeenkomst. Meer info over de plannen met het perceel is te vinden in het Beheerplan Onneresch. 

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten