Land van Ons gaat stikstofuitstoot halveren op nieuwste perceel in Wijnjewoude

september 2022

Warnsveld, 12 september 2022 – Land van Ons wil ruim 35 ha van Maatschap Rozema-Kist in Wijnjewoude (Fr) aankopen, met een optie over vijf jaar een aanliggend perceel van 10 ha erbij te kopen. Het huidige melk- en pluimveebedrijf ligt midden tussen natuurgebieden op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe. Land van Ons wil het pluimveedeel van het bedrijf stoppen en het aantal melkkoeien vervangen door een veel geringer aantal kleine runderen. Daarmee hoopt de burgercoöperatie de stikstofuitstoot meer dan te halveren.

Het totaal aan maatregelen zal ertoe leiden dat de jaarlijkse uitstoot van 2900 kg ammoniak (NH3) met ruim 60% kan worden teruggebracht. Dit betekent een onmiddellijke terugdringing van stikstofuitstoot over de omliggende kwetsbare natuurgebieden, waaronder de Duurswouderheide, Wijnjeterperschar en Stokersdobbe. Land van Ons gaat hierover in gesprek met de provincie.

Een deel van het boerenland wordt omgezet naar akkerpercelen: de grond is zeer geschikt voor granen, maar ook bijvoorbeeld voor boekweit, lupine en huttentut. Verkoper Geert Rozema blijft de komende jaren de gronden beheren en voorbereiden voor een natuurinclusief werkende jonge boer. Vrijwilligers van Land van Ons gaan biodiversiteit bevorderende maatregelen nemen: hagen planten, bloeiende akkerranden zaaien, plaspoelen aanleggen.

Land van Ons voorzitter Franke Remerie: ‘Deze biologische boer heeft geen opvolger. Dat maakte de kans groot dat het bedrijf bij verkoop versnipperd zou worden. Als burgers willen wij helpen om op zo’n kwetsbare plek zo natuurinclusief mogelijk te boeren. Daarom nemen wij het bedrijf over en gaan we samen op zoek naar een nieuwe jonge boer die hiermee aan de slag wil.’

De voorgenomen aankoop is voorgelegd aan de 21.000 coöperatieleden, die tot eind september hun stem kunnen uitbrengen. De overdracht is gepland voor begin november.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten