Perceelteams

Het perceelteam: rollen en werkverdeling

Land van Ons werkt in teams. We hebben teams voor selectie en aankoop van percelen, voor beheer en ontwikkeling, voor PR & communicatie, ICT, administratie en personeelswerk.

Bovenal hebben we (soms na enig voorwerk door een kwartiermaker) teams die zorgen dat de percelen die we kopen veranderen in boerenland vol leven, onze zogenaamde perceelteams.

Vrijwilligers helpen mee aan de moestuin van De Biesterhof. Februari 2023.

Het doel van deze teams is de bekendheid en betrokkenheid van Land van Ons en natuurlijk ook de biodiversiteit te vergroten op en rondom de percelen. Dat houdt in:

• uitwerking van het beheer- en ontwikkelplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling;
• uitvoering van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de pachter/beheerder van het perceel;
• bevordering en bewaking dat het beheer- en ontwikkelplan wordt uitgevoerd;
• maximale lokale betrokkenheid bij wat Land van Ons doet op het perceel, door middel van communicatie in lokale media, activiteiten op en rond het perceel enzovoort;
• organisatie van benodigde lokale capaciteit en deskundigheid voor het perceel, hierbij heeft het team tot taak de groep van lokale/ad hoc-vrijwilligers betrokken en geïnformeerd te houden;
• mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit op het perceel en in het landschap.

Een perceelteam bestaat uit tenminste 3 kernleden,

perceelcoordinator
communicator en
verbeelder

die in goede samenwerking en harmonie de doelen van LvO helpen realiseren en daaromheen een wisselende groep ad hoc inzetbare vrijwilligers. Veel teams hebben inmiddels ook een omgevingsmanager en een ‘bioloog’ aan hun team toegevoegd.

Perceelteamleden gezocht!

We kopen regelmatig nieuwe percelen aan en zoeken daarom ook regelmatig mensen voor de te vormen of al bestaande perceelteams.
Heb je interesse in een specifiek perceel, stuur ons dan een berichtje met de naam van het perceel in de onderwerpregel en de rol die je ambieert in de tekst van de e-mail.

Hieronder wat uitleg over de rollen in het perceelteam.

Perceelcoördinator:

Is de spil van het perceelteam, een verbinder die zorgt voor harmonieuze samenwerking;

Taken:

• onderhoudt contact met de pachter/beheerder van het perceel, het landelijke beheer- en ontwikkelteam, de vrijwilligerscoördinator en het bestuur van Land van Ons;
• oefent controle uit op gemaakte afspraken, vastgelegd in een (beheer)overeenkomst;
• is eerste aanspreekpunt in contacten met de omgeving van het perceel (lokaal en klein-regionaal) waaronder natuur- en boerenorganisaties, gemeenten en bedrijven;
• zorgt met het team voor een jaarlijkse evaluatie van het beheerplan en de voortgang van de realisatie en rapporteert hierover naar team Percelen Beheer & Herstel.

Wij denken dat de volgende (persoons) kenmerken hierbij van pas komen:

• bedachtzaamheid en beleid in de omgang;
• openheid naar alle opvattingen;
• mensenmens, maar ook proces- en systeemdenker;
• ervaren in leiding geven aan een team;
• affiniteit/ervaring met (circulaire) landbouw, duurzaamheid, bodem & natuur.

Communicator:

• doet de communicatie naar omwonenden en de vele regionale natuurorganisaties en in samenwerking met onze plaatselijke partners;
• realiseert bekendheid voor Land van Ons en het perceel bij bewoners van de regio;
• identificeert en benut publiciteitskansen rond het perceel;
• produceert korte redactionele en beeldbijdragen over het perceel en de ontwikkelingen voor social media, Landscoop en regionale media;
• werkt hieraan als team samen met de coördinator en de ‘verbeelder’.

Wij denken dat de volgende persoonskenmerken hier van pas komen:

• tekstgevoeligheid in de Nederlandse taal, basale computervaardigheden, ervaring met social media, nieuwsgierigheid, pro-activiteit & zelfstandigheid.

Verbeelder:

• ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’ is het gezegde. Bij Land van Ons telt dat extra, want leg biodiversiteit maar eens uit in woorden, of beschrijf eens een aantrekkelijk landschap. Dat lukt niet of nauwelijks, beelden blijken onmisbaar.

De volgende taken zijn van toepassing:

• zorgt voor beeldmateriaal van en rond het perceel dat gebruikt kan worden voor uitingen in de media, op onze website, op perceelborden, posters en andere uitingen van LvO;
• vangt de ontwikkeling van het perceel in beelden, onder en boven de grond en in de landschappelijke context;
• legt gebeurtenissen op en rond het perceel vast voor gebruik bij media-uitingen;
• onderhoudt contact met de beeldcollega’s van LvO over de LvO-beeldtaal.

Wij denken dat de volgende (persoons)kenmerken hier van pas komen:

• creativiteit, ervaring met het in beeld brengen van natuur (en liefst ook bodem), tijd en zin om regelmatig op het perceel te zijn wanneer er iets gebeurt.

Omgevingsmanager (optioneel):

• legt en onderhoudt contacten met de omgeving van perceel (lokaal en klein-regionaal) waaronder natuur- en boerenorganisaties, gemeenten en bedrijven en onze partners, in goede samenwerking met de perceelcoördinator.

‘Bioloog’ (optioneel):

• het gaat om de bodem waarin en -boven de meeste biodiversiteit zich bevindt. Willen we daar zicht op krijgen, dan is kennis ervan op het perceel heel gewenst. De ‘bioloog’ in het team hoeft niet een professionele bioloog te zijn, iemand die kennis van zaken heeft door zelfstudie en interesse kan ons ook van dienst zijn.

De volgende taken zijn van toepassing:

• bevordert en volgt de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel door:
◦ monitoring van bodem, planten en dieren;
◦ te rapporteren over de bevindingen binnen en buiten LvO;
◦ waar mogelijk samen te werken met natuur- en milieuorganisaties rond het perceel;
◦ beschikbare vrijwilligers zoveel mogelijk in te zetten.

Online verhalenverteller (optioneel):

Als online verhalenverteller ben je medeverantwoordelijk voor het inspireren van de gemeenschap rondom één van onze percelen. Je weet hoe je elk landschap in het zonnetje kan zetten en wil denken over manieren om interactie aan te gaan met de regio en jouw account van groeiend belang te laten zijn voor jouw gemeenschap. Je taken zijn daarom:
• beheren en uitbouwen van de Facebook- en Instagramaccounts van je perceel;
• schrijven van (korte) berichten (posts) in lijn met de Land van Ons-tone of voice over gebeurtenissen op het perceel met betrekking tot biodiversiteit, landschapsherstel en regionale relevantie.
Je werkt collegiaal samen in het perceelteam met de coördinator, de communicator en de ‘verbeelder’ en daarnaast met de centrale sociale media-beheerders voor het uitwerken van berichten. Tot slot: kennis van landschapsherstel, biodiversiteit en grafische ontwerpvaardigheden zijn een pré.

Concreet

Tenminste enkele keren per jaar geeft het team ruchtbaarheid aan wat de pachtende boer en Land van Ons doen op het perceel. Hierbij kan het perceelteam rekenen op ondersteuning van het landelijke marketing/PR-communicatieteam.

En eh, wil je alleen zo nu en dan eens helpen met hagen planten of zo? Dan kan ook. Meld je aan en als zoiets aan de orde is, neemt iemand van het perceelteam contact met je op.

Belangstelling? Neem contact met ons op via vrijwilligers@landvanons.nl.

Tot slot en misschien al ten overvloede: allemaal vrijwilligers

Wij werken zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Van onze vrijwilligers verwachten we een positieve grondhouding, betrouwbaarheid bij inzet voor Land van Ons en openheid in communicatie en samenwerking.

Wij vragen alle actieve vrijwilligers een overeenkomst te tekenen waarin een gedragscode is opgenomen. Deze biedt ook dekking onder onze schadeverzekering bij werkzaamheden voor LvO.

Wat heeft Land van Ons te bieden?

We zijn een jonge organisatie met grote ambitie en we zijn volop in ontwikkeling. Er is veel ruimte voor eigen inbreng om Land van Ons verder vorm te geven: je krijgt de mogelijkheid mee te bouwen aan een organisatie die het verschil wil maken. We zijn een vrijwilligersorganisatie, iedereen zet zich vrijwillig in.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten