Taken van de kwartiermaker m/v

De kwartiermaker is een tijdelijke perceelrol. In samenspraak met het Selectie & Aankoop team pakt de kwartiermaker werk op met als doel het installeren van een pachter, een goed toegerust percelenteam en het initiëren van nodige korte-termijn-activiteiten rond het perceel. De kwartiermaker is een verbinder tussen diverse onderdelen van LvO, variërende tussen Ontwikkeling & Beheer, PR/Communicatie, het HR/Vrijwilligersteam, alsmede het Bestuur.