Land van Ons komt met alternatief voor megadatacenter META in Zeewolde

 

Naar aanleiding van de berichtgeving over een grootschalig datacenter voor Facebook (tegenwoordig META) in de polder bij Zeewolde hebben we als bestuur gemeend dat Land van Ons niet langer passief kan toekijken. We willen de gemeente een alternatief bieden.
Waar de politiek niet bij machte is om iets te doen, moeten we als burgers zelf het voortouw nemen en dit niet zomaar laten gebeuren. We bieden de gemeente Zeewolde een alternatief en stellen voor dat Land van Ons het betreffende land koopt.

Opzienbarend? Zeker. Maar noodzakelijk. Want waar alle routes om dit project te stoppen lijken te falen heeft onze coöperatie een krachtig middel. Het middel waarvoor we opgericht zijn: we kopen land op ten behoeve van natuurinclusieve landbouw.

Waarom juist hier en waarom juist nu? Door het megagrote datacenter wordt 166 ha uitstekende grond aan de landbouw onttrokken.
Maar ook zou de vestiging van dit datacenter de zoveelste aanslag inhouden op het landschap en op het energie- en watergebruik in Nederland. In ons land is grond schaars en erg kostbaar en de infrastructuur holt achter de feiten aan. Deze megadatacenters doen een enorme aanslag op al deze zaken. We bungelen als land in Europa toch al onderaan als het gaat om de diverse klimaatambities, met laagste aandeel natuur en biodiversiteit, en daarom vinden we dat dit plan niet past binnen een duurzame toekomst voor de toekomstige generaties. Klimaat en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kans om biodiversiteit te vergroten en gezond voedsel te produceren in het door Nederland nog maar 50 jaar geleden aan het water onttrokken land – Flevoland – moeten we niet verkwanselen. Het is per slot van rekening land van ons allemaal.

Vandaar bijgaande brief met dit alternatieve plan als keuze, gericht aan het college van B&W van Zeewolde.

We realiseren ons dat we daarmee als Land van Ons een grote broek aantrekken. Het gaat hier om een zeer forse investering (we denken aan zo’n €20 miljoen), die niet zomaar is op te brengen door onze huidige groep deelnemers. Dat verwachten we ook niet. We denken dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is om met elkaar dit alternatief mogelijk te maken.

Om een stevig financieel fundament te hebben onder ons voorstel hebben we gistermiddag eerst contact gezocht met het Nationaal Groenfonds. Dit fonds financiert namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit initiatieven die de transitie mogelijk maken. Ons voorstel voor Zeewolde wordt positief tegemoet getreden, omdat het past binnen de financieringsstrategie van het fonds. Mocht het zover komen en ook noodzakelijk zijn, dan zullen zij uiteraard een formele aanvraag nog gaan beoordelen. Het signaal sterkt ons in het idee dat het verantwoord is dit plan serieus over het voetlicht te brengen bij de verantwoordelijke partijen in Zeewolde.

’s Morgens vroeg op 9 december is onze brief gemaild aan het college van B&W van Zeewolde, met afschriften aan de Tweede Kamer, de minister van Landbouw, provinciale staten van Flevoland en de media via een apart persbericht.

Tot slot: we realiseren ons als bestuur dat de weg die we nu kiezen in de historie van Land van Ons een ongebruikelijke is. Dit doen we ook alleen omdat we willen dat de politiek wordt wakker geschud. En gelet op de termijn van besluitvorming (op 16 december is er een raadsvergadering in Zeewolde), willen we ruim voor die tijd dit alternatief op tafel hebben.

Namens het bestuur van Land van Ons

Franke Remerie, voorzitter

NB. Helaas stemde de gemeenteraad van Zeewolde vrijdagochtend 17 december met een krappe meerderheid vóór het bestemmingsplan dat vestiging van het datacenter mogelijk maakt. (Red.)

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten