Informatie Land van Ons dringt door tot Tweede Kamer

Op 5 november jl. stuurden we een open brief aan Mark Rutte met afschriften aan de Tweede Kamer en twee vaste Kamercommissies.

Onlangs kregen wij dit bericht van de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De eerste zin is voor ons het belangrijkst: in onze brief staat bruikbare informatie voor de te houden commissievergadering. We hopen natuurlijk dat de Commissie net als wij de biodiversiteitscrisis even serieus neemt als de klimaatcrisis.

Het kerndoel van Land van Ons is landbouwgrond verwerven en die zo te behandelen dat de biodiversiteit en het landschap het meest wordt gediend.

We hebben geen rol in de politieke besluitvorming, maar de keuzes die daar worden gemaakt zijn wel allesbepalend. Zo hopen we dat daadwerkelijk tot het voorgestelde aandeel van 25% aan ecologisch verantwoorde landbouw in 2030 in de EU wordt besloten. Dat aandeel bedraagt nu in Nederland nog geen 4% – ver onder het Europese. En we hopen ook dat er eco-regelingen tot stand komen waarbij een zeer fors deel van de € 700 miljoen aan EU-landbouwsubsidies gebonden wordt aan agrarische praktijken die de klimaat- en biodiversiteitsverbetering het best dienen. Zoals bijvoorbeeld het vermijden van pesticide- en kunstmestgebruik.

Wanneer de vaste commissie hierover debatteert is onder andere hier op de website van de Tweede Kamer te raadplegen.

Zie hier voor het Organic action plan van de EU en de uitgangspositie van Nederland.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten