Brief college BW zeeworlde

8 december 2021

Megadatacenter META

Geacht College,

Via de media hebben wij kennis genomen van de vergevorderde plannen van uw College om het bedrijf Meta toestemming te geven voor de bouw en exploitatie van een megadatacenter.

Wij begrijpen heel goed dat een gemeente er gecharmeerd van kan zijn wanneer zo’n groot bedrijf er zich wil vestigen. Welke overwegingen u daar voor heeft is in ons democratisch bestel aan u en de gemeenteraad. Met één kanttekening: en dat is dat het effect van het besluit ook binnen de grenzen van uw gemeente blijft. En dat is niet het geval. Dat zal u de afgelopen weken, vanuit allerlei geledingen in onze maatschappij, zijn duidelijk gemaakt.

Als Land van Ons willen we u graag een alternatief aanbieden dat naar ons idee wel op maatschappelijke steun kan rekenen en bijdraagt aan een voor de toekomstige generaties leefbaar en beleefbaar Nederland. In 3 punten:
1. Wij kopen de 166 ha landbouwgrond, waar nu sprake van is. Dit doen we samen met 15.000 leden van onze burgercoöperatie en al die andere honderdduizenden Nederlanders die hier achter staan.
2. De grond wordt ingericht naar HET voorbeeld van boeren anno 21e eeuw. Efficiënt, met oog voor natuur en landschap en verbindend naar de maatschappij. Een Europees voorbeeld dat Nederland wel degelijk voorop kan lopen in de noodzakelijke transitie van de landbouw.
3. Het voedsel dat hier duurzaam geproduceerd gaat worden, zal niet alleen Zeewolde kunnen voeden, maar ook de samenleving positieve energie geven om te werken aan een nieuwe maatschappij, waar de menselijke maat weer belangrijk wordt. Een maatschappij waarin we met elkaar samen werken aan een land dat we met een gerust hart achterlaten aan onze kleinkinderen.

Het is een andere manier van “Zeewolde op de kaart zetten”. Een manier waarmee u echt een visie kan laten zien op de toekomst van ons land en een voorbeeldrol kunt vervullen.

Wij hopen dat u interesse heeft in ons alternatief en wij verzoeken u dit in te brengen in uw gesprek met de gemeenteraad. We komen graag met een delegatie naar Zeewolde om dit verder met u te bespreken.

Met de meeste hoogachting,

Namens het bestuur

F. Remerie
voorzitter

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten