Houd Lutkemeerpolder groen

 

Land van Ons voegt zich bij het lokale initiatief van Voedselpark Amsterdam om de Lutkemeerpolder groen te houden.

Voedselpark Amsterdam startte zeer onlangs een crowdfunding-campagne, waarbij meer dan 2000 Amsterdammers al 150.000 euro bijeenbrachten. Samen hebben de partijen voldoende financiële draagkracht om de grond van de gemeente te kopen tegen een marktconforme prijs .

Oproep

Land van Ons en de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam vragen de Gemeenteraad om deze groene kans te grijpen en de huidige bestemming van de vruchtbare kleigrond om te zetten naar landbouwgrond. Voor de korte termijn vragen partijen de gemeenteraad om direct te stoppen met de graafwerkzaamheden in de polder. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2021 gestart en worden mogelijk in het voorjaar van 2022 weer opgestart.

Land van Ons en Voedselpark Amsterdam vragen de gemeente nadrukkelijk om eerst de tijd te nemen om hun voorstel te overwegen voordat er verdere schade wordt aangebracht aan de prachtige kleigrond en haar biodiversiteit. Op de enige plek waar goede landbouwgrond te vinden is, direct naast de stad. Als de koop een feit wordt, kunnen Amsterdammers mee gaan denken, doen en meebeslissen over de verdere invulling.

Wat ging eraan vooraf?

In 2003 werd de vruchtbare kleigrond voorbestemd om een bedrijventerrein te worden. Tot nu toe werd er niet ontwikkeld, maar sinds 2018 zijn er weer plannen om er distributiecentra te bouwen. Duizenden Amsterdammers tekenden voor behoud van de polder en de actiegroep organiseerde talloze protestacties. Ahold, een belangrijke kandidaat, trok zich dit najaar terug. Das was aanleiding om de campagne Voedselpark Amsterdam te lanceren. De verwachting is dat de beoogde 1 miljoen euro in de komende weken wordt opgebracht door de Amsterdamse gemeenschap.

Bestuursvoorzitter Franke Remerie van Land van Ons: ‘Met elkaar ergens eigenaar van zijn en dus medeverantwoordelijk, haalt het beste in mensen naar boven. De coöperatieve gedachte verbindt mensen uit alle lagen met elkaar en dat is zeker voor een stad als Amsterdam met z’n enorme diversiteit en eigenwijsheid belangrijk.’

Alies Fernhout namens Voedselpark Amsterdam: ‘Met het aanhaken van Land van Ons is het verhaal rond: het draagvlak en de draagkracht. Dit is een plan voor de toekomst, gemeente omarm Voedselpark Amsterdam.’ Doe mee en steun Voedselpark Amsterdam via www.voedselparkamsterdam.nl.

Zie ook achtergrondinformatie. Hier vind je de brief aan de gemeenteraad van Amsterdam.

Compilatie van de persconferentie van donderdag 10 februari

Donderdag 10 februari werd een persconferentie gegeven* door Voedselpark Amsterdam en de coöperatie Land van Ons. Daarin maakten we gezamenlijk bekend dat Land van Ons aanhaakt bij de crowdfunding-actie waarmee VPA twee weken geleden begonnen is. LvO heeft de gemeenteraad en enkele andere betrokken instanties aangeboden het bedrag dat men met de crowdfunding tekortkomt te financieren. Dit om te voorkomen dat de unieke Lutkemeerpolder als landbouwgebied wordt vernietigd teneinde er een bedrijventerrein te vestigen. In een compilatie van de persconferentie word een en ander toegelicht.

*) In het Hugo de Vriesgebouw, thuishaven van Groenpunt020 en ANMEC Natuurmediatheek.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten