Achtergrondinformatie Lutkemeerpolder

Over de partijen

Land van Ons is een landelijk opererende coöperatie met ruim 18.000 deelnemers, waarvan bijna 2000 uit Amsterdam. De organisatie draait volledig op het talent van de deelnemers uit alle lagen en beroepsgroepen van de bevolking. Bijzonder is dat elke deelnemer, los van zijn of haar financiële participatie in de coöperatie 1 stem heeft. De coöperatie richt zich uitsluitend op de aankoop van landbouwgrond om daar natuurinclusief te boeren. Met als doel de landschappelijke waarde en de biodiversiteit op het perceel te vergroten. De coöperatie draait volledig op eigen kracht en is financieel gezond . Behalve herstel van landschap en biodiversiteit onderneemt de coöperatie activiteiten op het vlak van nieuwe teelten in de landbouw, educatie, onderzoek en het verkorten van de voedselketen, zodat een producent een betere prijs voor z’n product kan krijgen.

Voedselpark Amsterdam is de ambitie van een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Die het klimaat en daarmee het welzijn van mens en natuur voorop willen stellen. Al ruim 2000 burgers hebben sinds 24 januari gedoneerd aan de crowdfunding . Initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam zijn Behoud Lutkemeer, Voedsel Anders, Food Council MRA, Toekomstboeren, Slow Food Amsterdam en Stichting Grond van Bestaan.

Stichting Grond van Bestaan heeft de doelstelling om grond vrij te kopen en deze via community landtrusts beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Daarvoor innoveert op het gebied van eigenaarschap, financiering en zeggenschap samen met lokale gemeenschappen. Grond van Bestaan neemt gronden voor de zeven generaties duurzaam in beheer namens gemeenschappen. Stichting Grond van Bestaan heeft een anbi status en zamelt de donaties in en beheert de rekening waar de donaties op binnenkomen.

Waar ligt de Lutkemeerpolder?

Een Amsterdamse polder aan de rand van de stad, tussen Schiphol en de stad. De Lutkemeerpolder is een aantrekkelijk uitloopgebied voor Amsterdam met mogelijkheden om kleinschalige initiatieven voor de teelt van groente, fruit, bloemen en noten een plek te geven. Een groene ruimte voor educatie aan jeugd en volwassenen, de laatste plek binnen de ring om de kloof tussen stad en platteland te verkleinen, met aandacht voor betaalbaar gezond voedsel, waar elk talent en ondernemerschap welkom is, mits het ten dienste staat van het beleefbaar maken van deze groene ruimte.
De teelt, verwerking en bereiding van voedsel versterkt het lokale ondernemerschap, mits de inwoners van de stad serieus worden genomen in hun initiatiefkracht. Dat is een belangrijke reden voor Land van Ons en Voedselpark Amsterdam om de grond te kopen van de gemeente.

Zie ook de brief die Land van Ons schreef aan de gemeenteraad van Amsterdam.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten