Burgercoöperatie Land van Ons wil bijzonder bollenperceel in Wassenaar redden

mei 2022

Burgercoöperatie Land van Ons is van plan om het laatste bollenveld aan de rand van Wassenaar te kopen en als biologisch bollenveld te gaan beheren. Tot 24 mei kunnen de leden van de coöperatie stemmen op het plan van het bestuur van Land van Ons om dit perceel te kopen. Oorspronkelijk was dit perceel van 6,9 hectare bestemd voor een aantal villa’s. Daar is veel verzet tegen gekomen. Het is het laatste bollenperceel van het cultuurhistorisch unieke kroonjuweel Landgoederenzone en, rondom Wassenaar, een stukje uniek cultureel erfgoed. De intensieve bollenteelt van de Handelskwekerij was op deze plek niet passend meer, dus er moest een andere bestemming gevonden worden. Het perceel geeft de Landgoederenzone de zo kenmerkende afwisseling van bos en landerijen waardoor je ver de polders in kunt kijken. Dit uitzicht blijft nu behouden. Om de geplande aankoop mogelijk te maken werkt Land van Ons nauw samen met de gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland en omwonenden.

Het doel van Land van Ons met al meer dan 18.000 deelnemers is om in heel Nederland landbouwgrond aan te kopen en daar de biodiversiteit te herstellen. Dat betekent: geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer en herstel van het landschap. De deelnemers van Land van Ons moeten elke aankoop goedkeuren via een digitale stemming. Op dit moment vindt de stemming plaats onder de leden van Land van Ons. Leden stemmen tot 24 mei; dan is definitief duidelijk of de koop doorgaat

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten