Land van Ons koopt perceel bij Udenhout

Land van Ons heeft nu ook voet aan de grond in Midden-Brabant. De coöperatie kocht onlangs ca 77.000 m2 (7,77 ha) in Udenhout, aan de Schoorstraat. Het nieuwste perceel ligt net ten zuiden van de Loonse en Drunense duinen, tegen natuurgebied de Brand aan. Ca. 40% van het perceel ligt in een Natura 2000-gebied.

Het landelijk gelegen stuk grond is decennialang gebruikt voor intensieve landbouw, deels als maisakker en deels grasland; de potentie voor verbetering van de biodiversiteit is er hoog. Ooit was het gebied een laagveenmoeras, later vestigden zich er spontaan bomen als es, linde en haagbeuk, en werden door mensen eiken geplant. In de Brand leven veel bijzondere soorten, zoals onder andere kamsalamanders en boomkikkers.

Doel is om het historische, kleinschalige landschap weer te herstellen, met kleine akkers, een variatie van voedselgewassen en kruidenrijk gras, omgeven door heggen, bomen en struweel. Voor kwartiermakers Gaby Meekes en Harrie Paulissen is de eerste prioriteit het vinden van een geschikte pachter die op het perceel op een biologische manier wil gaan boeren met aandacht voor biodiversiteit, bodemecologie en landschapsherstel.

De kwartiermakers hebben inmiddels kennis gemaakt met de buren en de buurt en met organisaties als BoerenNatuur, Stichting Duinboeren, Brabants Landschap en de gemeente Tilburg. Ze hopen te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld bij het natuurvriendelijker maken van sloten of overgangen naar bos. Tegelijkertijd wordt gestart met het samenstellen van een perceelteam: een groep Land van Ons vrijwilligers, die een biodiversiteitsbeheerplan maken en samen met de boer gaan zorgen voor registreren en herstel van de soortenrijkdom op het perceel.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten