Land van Ons koopt extra perceel Holtesch in Hooghalen

Coöperatie Land van Ons pakt voortvarend door om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. Deze week stemmen de deelnemers over het voornemen voor de koop van een tweede perceel van de Holtesch. Het doel van de aankoop is het boerenland zo te gebruiken dat het goed is voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem.

Familiebezit

Het perceel dat Land van Ons nu erbij gaat kopen is al meer dan 100 jaar in eigendom van één zelfde familie. ‘We zijn blij en ook wel trots dat de familie haar land met geschiedenis aan onze coöperatie toevertrouwt. De familieleden gaan allemaal deelnemen in Land van Ons en zo blijven ze nog steeds een beetje eigenaar van de Holtesch.’ Aldus Franke Remerie, voorzitter van de coöperatie.

Bijzonder cultuurlandschap

Zeker vanaf de vijfde eeuw na Christus is de es ontgonnen en bewoond geweest. Het is daarom een bijzonder stuk cultuurlandschap dat ook archeologische waarde heeft. De laatste decennia is het in gebruik genomen als grasland. Het Land van Ons bereidt het perceel voor om er biologische gewassen op te gaan verbouwen. In de zomer van 2020 is op het perceel boekweit verbouwd en het komend seizoen wordt er Blauwe Lupine, Huttentut en Baktarwe in stroken ingezaaid.

Van keverbank tot bijenhotel

Inmiddels is Land van Ons bezig met voorzieningen voor het verhogen van de biodiversiteit op het reeds aangekochte perceel. Voor de insecten is er nu een keverbank. Dit is niet alleen goed voor kevers maar het wordt ook een voedsel- en schuilplaats voor vogels. Daarnaast is er een bijenhotel geplaatst en er wordt een bloemenmengsel ingezaaid. In samenwerking met Wageningen University & Research ligt het in de bedoeling om komend seizoen door vrijwilligers wilde bijen en honingbijen te laten tellen.

Houtwal op gemeentegrond

In overleg met de gemeente heeft Het Land van Ons de strook gemeentegrond langs de es mogen beplanten met 225 struiken kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, hondsroos, Gelderse roos en trosvlier. Allemaal autochtone soorten en van Nederlandse biologische herkomst. Een voedselbron en schuilplaats voor zoogdieren, vogels, reptielen en insecten. Om David Attenborough aan te halen: ‘Als wij voor de natuur zorgen, zorgt de natuur voor ons.’

Land van Ons (november 2019) is een coöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan 12.000 deelnemers. Op de eigen stukken land wordt de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters duurzaam boeren.

• De coöperatie bezit stukken boerenland in Friesland, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland, en nu ook in Groningen. Land van Ons heeft in totaal nu meer dan 100 hectare, met percelen in andere regio’s in de pijplijn.

• Iedereen kan deelnemen voor iets meer dan €10,- per jaar.

• De organisatie draait op de kracht van de talenten van deelnemers, die zich allemaal belangeloos inzetten.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten