Burgers kopen 27 hectare grasland voor weidevogels in de Hoekse Waard

januari 2023

De burgercoöperatie Land van Ons koopt 27 ha weidegrond in de Hoekse Waard onder de rook van Rotterdam. De 22.000 deelnemers in de coöperatie hebben recent ja gezegd tegen deze aankoop van ruim €1 miljoen.

Na de aankoop is het de bedoeling om de percelen opnieuw in te richten met meer aandacht voor biodiversiteit, bijvoorbeeld door de oevers van de sloten vlakker te maken, zodat ze aantrekkelijker worden voor weidevogels.

Ook zal er minder vaak of intensief gemaaid worden en komen er schuilplekjes voor kuikens van weidevogels. De landbouwgrond blijft een landbouwfunctie houden.

Franke Remerie, voorzitter Land van Ons: ‘We waren gecharmeerd van deze locatie omdat we in deze regio nog helemaal niks hebben, de oorspronkelijke verkaveling nog redelijk in tact is, en de percelen aansluiten aan een weidevogelgebied, waar zeker nog stappen te maken zijn. Met minimale aanpassingen kan deze grond veel geschikter worden gemaakt voor weidevogels.’

De aankoop van Land van Ons moet het hele gebied robuuster maken, en daarmee de biodiversiteit ondersteunen terwijl er toch landbouw is. Het grasland wordt kruidenrijker en tegelijkertijd blijft beweiding met vee mogelijk. Dus wel hooien, maar liefst met een vorm van sinusbeheer. (Daarbij worden sommige stukken 1 keer gehooid, andere stukken helemaal niet en weer andere stukken 2 keer.) Vrijwilligers van Land van Ons beginnen met het maken van een herinrichtings- en beheerplan waarin allerlei maatregelen worden uitgewerkt. Het perceel blijft agrarisch.

De percelen liggen in de polder Cillaarshoek, pal naast het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen. Deze polder wordt ingesloten door het Hollands Diep aan de zuidzijde en de Oude Maas aan de noordzijde. In het gebied zijn de afgelopen jaren de omstandigheden voor weidevogels verslechterd. Land van Ons ziet mogelijkheden om nauw samen te werken met de boeren in de omgeving en andere landeigenaren zoals Staatsbosbeheer en het Waterschap.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten