Twee praktijkonderzoeken

Wij hebben het geluk om veldwerk te mogen doen in de Vrouwe Vennepolder. Ons veldwerk omvat twee onderzoeken.

Door Fabienne Bos en Laura van Duijn

Image

In het eerste onderzoek gaan we de soortenrijkdom in de zaadbank van de Vrouwe Vennepolder onderzoeken. Het doel hiervan is om de (potentiele) soortenrijkdom van de sloot en slootkanten te inventariseren door zaden uit bodems van verschillende dieptes te laten kiemen. Zo kunnen we te weten komen welke biologische rijkdom er nog in de bodem verscholen ligt. Voor dit zaadbankexperiment zullen wij op 15 meetpunten verspreid door de polder zowel grond- als sloot-baggermonsters nemen. Tegen juli zullen we alle opgekomen planten identificeren en tellen. Met de resultaten zal een advies worden opgesteld voor het terugbrengen van de oorspronkelijke soortenrijkdom behorende bij oevers en sloten van het veenweidegebied.

Image

Met ons tweede onderzoek proberen we te weten te komen of het aanleggen van eilandjes in het water een snelle boost aan de biodiversiteit kan geven, voor planten, maar ook als een veilige broedplaats voor vogels. Daarbij mikken wij natuurlijk hoofdzakelijk op watervogels (meerkoet, waterhoen, wilde eend), maar misschien komt er zelfs wel de zwarte stern. Ook hopen we dat er allerlei soorten (bloeiende) planten, inheems voor het veenweidegebied, op de vlotten gaan kiemen. In totaal zijn er 8 vlotten in de sloot gelegd. Als experiment zijn er vier zonder en vier met lokaal rietstrooisel bedekt (zie foto).

We zijn benieuwd hoe dit half jaar gaat uitpakken en gaan vol goede moed aan de slag.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten