Onderzoek Vrouwe Vennepolder

Nog voor de handtekening voor de overdracht van het perceel getekend is gaan we al aan de slag! Vanaf 7 september gaan 40 studenten van de Universiteit Leiden zogenaamde nulmetingen verzamelen in het nieuw aan te kopen perceel bij Oud Ade, de Vrouw Vennepolder bij Leiden. Maarten Schrama is vanuit Universiteit Leiden trekker van het onderzoeksproject.

‘Er is een breed scala aan uitdagingen in dit veenweidelandschap: biodiversiteit, bodemdaling, broeikasgassen, agrarisch verdienmodel en kloof tussen stad en platteland. De ambities voor Oud Ade zijn hoog. We willen al deze aspecten naar het positieve ombuigen,’ vertelt Maarten enthousiast. ‘Samen met Land van Ons en andere partijen willen we dit perceel als icoonproject inzetten, wetenschappelijk onderbouwd hebben en daarmee de resultaten als vliegwiel voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en in Noord-Europa inzetten.’

Gedurende twee weken vanaf 7 september gaan de derdejaarsstudenten waarnemingen verzamelen betreffende de huidige staat van de biodiversiteit van planten, insecten, bodemfauna en waterbeesten. Ook andere parameters komen aan bod, zoals de waterkwaliteit, bodemfysische eigenschappen, de mate van verzilting en broeikasgasemissies uit het veen. Dit is de basis voor het wetenschappelijk onderzoek.

Om ervoor te zorgen dat we zowel nu als in de toekomst een vergelijking met de omgeving te kunnen maken zullen er ook metingen in de omliggende polders verzameld worden. Al met al een gigantische operatie waar een team van 10 onderzoekers van de Universiteit LeidenNaturalis en het NIOO bij betrokken zal zijn.

De resultaten van deze eerste campagne worden verwacht in de loop van het najaar. De studenten zullen hun resultaten presenteren tijdens een klein symposium, dat we graag toegankelijk willen maken via een livestream.

Het voornemen is om deze metingen jaarlijks te herhalen, zodat het duidelijk zal worden of we achteruit boeren of dat het juist de goede kant opgaat. Woon je in de buurt van Leiden en wil je meehelpen met het verzamelen van metingen in of rondom dit gebied, laat dat dan weten! Je kunt contact opnemen met John van der Willik.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten