Cultuurhistorisch onderzoek Vrouwe Vennepolder

In 2021 zijn ook archeologen van de Universiteit Leiden aangeschoven bij het ecologische onderzoek in de Vrouw Vennepolder. De polder maakt deel uit van een eeuwenoud cultuurlandschap en er zijn sporadische bewoningsporen vanaf de Vroege Middeleeuwen bekend. Toch is er van dit gebied vrij weinig bekend, terwijl de stad Leiden zo dichtbij lag en ook toen al een belangrijke stad was.

Vrouw Vennepolder ligt ten noorden van de Oude Rijn en het landschap is daar sterk door beïnvloed: de veenmoerassen werden regelmatig overstroomd waarna een laag klei achterbleef. De polder is nooit ontveend en de lagen veen en klei kunnen dus informatie opleveren over de veranderingen in het landschap door de tijd heen.

De samenwerking van de Universiteit met het Land van Ons geeft een unieke gelegenheid om in het veld gegevens te verzamelen die meer inzicht geven in de geschiedenis van het landschap. In combinatie met literatuuronderzoek hopen we hiermee meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van Vrouw Vennepolder en de relatie met de stad Leiden.

In het onderzoek wordt gekeken hoe het landschap is veranderd door de tijd. We gaan onderzoek doen door middel van handboringen en onderzoeken de veenlagen, om te kijken welke vegetatie er toen in het gebied en de wijde regio heeft gestaan. We hopen hiermee ook de ecologen met hun onderzoek te kunnen helpen. Het veldwerk wordt verricht door archeologiestudenten die hiermee ervaring opdoen voor hun toekomstige baan. Ook zal een deel van de studenten de gegevens gaan uitwerken in laboratoria en achter de computer en deel van hun afstudeeronderzoek of stage.

Zomer 2022 staan de studenten voor het eerst in het veld. Dat veldwerk zal, in verband met het broedseizoen, vooralsnog alleen langs de Leidseweg plaatsvinden. Vanaf 2023 zullen we later in het seizoen veldwerk doen.
Voor meer informatie kunt u mailen met dr. Joanne Mol: j.a.mol@arch.leidenuniv.nl.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten