Land van Ons zet voet aan wal in Noord-Brabant

Burgercoöperatie Land van Ons koopt haar eerste perceel in Noord-Brabant. Nu is het nog een paardenwei. Land van Ons gaat van deze grond een duurzaam boerenland vol leven maken. Het perceel beslaat 7,1 hectare, ligt aan de Oude Beijermoerseweg in Halsteren vlakbij de bijzondere Brabantse Wal.

Franke Remerie, voorzitter Land van Ons: ‘Dit is de 10e locatie in Nederland waar we grond aankopen en de eerste in Noord-Brabant. We zijn blij dat we nu ook hier aan de slag kunnen. Ik vraag iedereen in de buurt – van Halsteren, Bergen op Zoom tot Roosendaal – om mee te denken en ideeën in te sturen voor een duurzame agrarische exploitatie van dit perceel.’

Microklimaatjes

Het aangekochte perceel ligt op de rand van de Brabantse Wal; een gebied met rivierduinen, met aan de westkant een steile helling en daarnaast een gebied dat ooit een zompig moeras was. Het hoogteverschil in het perceel leidt tot verschillende microklimaatjes; elk met een eigen populatie aan insecten. Bijzonder interessant voor Land van Ons, om de biodiversiteit te laten profiteren van die omstandigheden en ondertussen aan de slag te gaan met duurzame landbouw.

Perceel Halsteren voor aankoop
Halsteren voor aankoop

Samen aan de slag

Komend jaar gaat het perceel eerst ‘in rust’. Deze tijd gebruikt Land van Ons om het perceelteam bij elkaar te krijgen en een passend beheerplan op te stellen. Net als op andere percelen kunnen mensen rondom Halsteren meehelpen om te bedenken wat Land van Ons hier gaat ontwikkelen. Net als op andere percelen zal samen met lokale boeren en leden de biodiversiteit ook op dit perceel worden verbeterd. De boer(en) waarmee we dit kunnen gaan doen, worden de komend maanden geselecteerd.

‘Dat het anders moet in de landbouw is voor velen duidelijk. Als je de bijen en vlinders in het boerenland wilt helpen, koop dan m2 bij Land van Ons, en ga direct als vrijwilliger aan de slag. De ene keer gaat het om weidevogelbeheer, de andere om strokenteelt en verkoop van lokale producten via “de korte keten” om de hoek. Op weer een ander perceel gaan we de bodemdaling en verdroging van veenweidegronden tegen. Wat er bij Halsteren gaat gebeuren? We zijn benieuwd waar mensen mee komen!’ aldus coöperatievoorzitter Franke Remerie.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten