Nestkasten op de Biesterhof

Vogelteller Jan Hubbers heeft een nestkast voor de torenvalk gemaakt en deze nestkast aan Claudi en Howard aangeboden voor de geboorte van hun zoon Lesse. Ook is er een steenuilenkast op de Biesterhof die nog een plaatsje moet krijgen. Ecoloog-vrijwilliger Vincent Sanders heeft gekeken waar op de Biesterhof een nestkast voor de torenvalk en steenuilenkast het meest succesvol zullen zijn.

Een torenvalkenkast dient hoog geplaatst te worden, zodat de torenvalk zicht heeft op zijn foerageergebied. Chris en Kees zijn daarom op pad geweest en hebben met een paardentrailer een 5 m lange kastanjehoutenpaal opgehaald in Middelaar.

Op donderdag 13 april is de paal geplaatst door het team: Jan, Piet, Howard, Adrie en Kees en niet te vergeten stagiaire Linde. De operatie is geheel in handkracht uitgevoerd. Om op hoogte te kunnen werken moest ook met ladders door het veld gesjouwd worden. Lekker inspannend werk.

In een goede samenwerking is met handkracht een gat voor de paal geboord met een XXL-diameter edelmanboor. De paal, door Jan en Kees beschikbaar gesteld, is met de nestkast is met vereende krachten opgericht en staat nu fier in het veld.

In de ochtend van 1 mei is er al een torenvalk gesignaleerd die geruime tijd op het plankje voor de kast doorbracht en enkele dagen later onderstaand tafereel: mannetjesvalk probeert vrouwtje te versieren met een muis.

De steenuilenkast heeft een mooi plekje gekregen in de groenaanplant langs de voormalige zandwinplas. Ook hier was de hoogte een uitdaging.

 

 

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten